Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen uskoo vahvasti, että 50 000 allekirjoittajan rajan ylittänyt kansalaisaloite terapiatakuusta menee läpi eduskunnassa.

”Me kokoomuksessa annamme tälle kansalaisaloitteelle täyden tuen. Tulemme sen toteutumista eduskunnassa edesauttamaan ja lopulta täysistunnossa sen puolesta äänestämään. Terapiatakuu on kansalaisaloite, mistä hyötyy jokainen suomalainen”, Heinonen hehkuttaa blogissaan.

LUE MYÖS: Kansanedustaja: Säännölliset mielenterveystarkastukset Suomeen – ”Uusi kansantauti”

”Me uskomme kokoomuksessa, että kansalaisaloite eduskunnassa tullaan myös hyväksymään. Sen takana on nimittäin 24 mielenterveysjärjestöä ja aloitteen pani vireille alkuvuodesta vihreiden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä. Ennen vaaleja myös sdp, vasemmistoliitto ja keskusta kertoivat tukevansa terapiatakuuta. Tulemme siis varmasti saamaan eduskunnassa enemmistön esityksen taakse”, Heinonen myös kirjoittaa.

Terapiatakuu-aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi mielenterveyslakiin uusi pykälä, jonka mukaan mielenterveyden häiriöiden soveltuva psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito sisältyvät perusterveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arviointi tulisi tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen. Psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito olisi puolestaan järjestettävä neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Aloitetta perustellaan sillä, että yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

”Terapiatakuun myötä 7 500 henkilöä on arvioitu kuntoutuvan vuosittain etuuksien piiristä työelämään. Terapiatakuun vuosikustannukset olisivat noin 35 miljoonaa euroa, mutta kun etuuksien käyttö tämän myötä vähenisi ja ansioveron tulot kasvaisivat johtaisi terapiatakuu lopulta noin 340 miljoonan vuosittaisiin säästöihin”, Timo Heinonen kirjoittaa.

LUE MYÖS: Huolestuttava merkki Suomen työelämästä: Sairauspoissaolot kasvavat – mielenterveyshäiriöt kohta yleisin syy