Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru toivoo eduskunnan puhemiehistön tai oikeuskanslerin puuttuvan perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) toimintaan. Kiuru purkaa blogissaan pettymystään vastaukseen, joka sai ministeriltä lääkärihelikoptereita koskeneeseen kirjalliseen kysymykseensä.

”Sain kirjalliseen kysymykseeni vastauksen perjantai-iltana perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun valtiosihteerin sihteeriltä. Vastaus tuli sähköpostilla noin neljä tuntia sen jälkeen, kun olin kirjoittanut myöhästymisestä Facebookissa ja muissa some-kanavissani. Asiaa tiedusteltiin myös ministeriöstä edellisenä päivänä eli torstaina. Vastauksen antamisaikataulusta ei saatu silloin selvyyttä. Some-kanavissa julkisesti huomauttelu tuntuu toimivan paremmin – valitettavasti. Vastaus on pituudeltaan lyhyempi kuin kysymys. Toki lyhytkin vastaus voi olla informaatioarvoltaan kiitettävä, jos se antaa olennaista uutta tietoa esitettyihin kysymyksiin. Valitettavasti saamani vastaus on ala-arvoinen ja kansanedustajan tiedonsaantioikeutta loukkaava. Syntyy vaikutelma, ettei kysymyksiin haluta vastata”, Pauli Kiuru kirjoittaa.

LUE PUHEMIEHEN HAASTATTELU AIHEESTA:

Hän epäilee, että ministeri on aikapaineessa perjantaina lukenut virkamiehen laatiman vastauksen ja sen jälkeen vaatinut poistettavaksi kaiken olennaisen informaation.

”Tällaisesta poliittisesta ohjauksesta on voi tietenkään olla varma. Saamani tiedon mukaan virkamiehen vastaus oli valmis hyvissä ajoin eli jo ennen perjantaita.”

Kansanedustajan mukaan ministeri Kiuru on myös aikaisemmin antanut ala-arvoisia vastauksia. Kokoomuslaiset purkivat pettymystään perhe- ja peruspalveluministeriin jo viime viikolla, jolloin hän vastasi kirjalliseen kysymykseen hoitajamitoituksesta.

Lue lisää:

”Ministerin toimintaan on puututtava. Nähdäkseni mahdollisia puuttujia voivat olla eduskunnan puhemiehistö eli puhemies ja kaksi varapuhemiestä tai puhemiesneuvosto. Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden virkatointen lainmukaisuutta. Asia saattaa kuulua myös oikeuskanslerin tehtäviin”, Pauli Kiuru sanoo.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi Pauli Kiurun mukaan puuttua itse käsiteltävään asiaan eli lääkärihelikopteritoiminnan organisoimiseen. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

”Olen tarkastusvaliokunnan jäsen, joten mahdollisuuteni asian esille nostamiseen on olemassa. Valiokunta toimii toki kollegiaalisesti. Yksi jäsen ei voi tehdä päätöksiä”, Kiuru toteaa.

Lue myös:

Hän kysyi ministeriltä kirjallisessa kysymyksessään, millaisilla perusteilla lääkärihelikopteriyhtiötä ollaan nyt kenties siirtämässä valtion omistukseen. Pauli Kiurun mielestä siirto tulee kalliiksi, jos yhtiölle ostetaan kymmenen helikopteria ja luodaan uusi henkilöstöorganisaatio.

Vastauksessaan ministeri Krista Kiuru kertaa asiassa aikaisemmin tapahtuneita käänteitä. Lopussa hän toteaa, että "sosiaali- ja terveysministeriö selvittää parhaillaan lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisuutta, ja sitä tullaan linjaamaan tarkemmin myöhemmin".

”Minulla ei ole ideologista kantaa siihen, miten lääkärihelikopteritoiminta tulee organisoida. Valmistelun kuitenkin pitää olla avointa, perustelujen kestäviä ja alan vaativuus huomioiden riskit tarkkaan punnitsevia. Faktojen huomiotta jättäminen ei muuta todellisuutta”, Pauli Kiuru kommentoi asiaa sunnuntaina.

Lue seuraavaksi: