Kokoomuksen kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Jaana Pelkonen iloitsevat tuoreesta EU-komission lausunnosta alkoholin etämyyntiin liittyen.

”Komission ratkaisu on erittäin tervetullut, eikä lausunnossa ole tulkittavaa. EU:n tehtävä on suojella tavaroiden vapaata liikkuvuutta, ja alkoholin etämyynnin kielto sotisi tätä tarkoitusta vastaan. Tämän olemme jo aiemmin tienneet, ja kokoomus onkin pyrkinyt edistämään asiaa Suomessa”, edustajat toteavat tiedotteessaan.

”Tämä lausunto on voitto vapaudelle, ja toivomme että asia voi nyt edetä. Alkoholin etämyynti voitaisiin toteuttaa Suomessa esimerkiksi mallilla, jossa hyväksyttyihin luovutuspaikkoihin saisi toimittaa etämyynnistä hankittuja, maahan tuotuja alkoholijuomia”, Wallinheimo ja Pelkonen jatkavat.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa tulkitsee Uuden Suomen haastattelussa, että komission lausunto oli shokki sosiaali- ja terveysministeriölle: Kokoomuksen Sarvamaa uudesta alkoholilausunnosta: ”Täysi shokki ministeriölle – heidän on pakko niellä tämä”

Alkoholin etämyynnistä ovat kiistelleet etenkin samassa hallituksessa istuvat kokoomus ja keskusta.

Komission mukaan etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonnin rajoittaminen olisi EU:n perussopimuksen ja tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteen vastaista. Se korostaa vastauksessaan, että vaikka tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteesta voidaan poiketa terveyden edistämisen nojalla, täytyy toimien olla oikeasuhtaisia terveyshaittoihin nähden.

Komissio ehdottaa Suomelle, että alkoholin etämyyntiä varten voisi olla omia viranomaisten hyväksymiä jakelupisteitä. Komissio viittaa alkoholilain kohtaan, jossa puhutaan alkoholin luovutuspaikoista. Näitä hallinnoi aluehallintovirasto. Ministeriö olisi halunnut Alkon tahoksi, jonka kautta etämyynti järjestettäisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen kommentoi tänään Helsingin Sanomissa, että komission ehdotus on lennokas.

”Mitä me laittaisimme luovutuspaikan ehdoiksi? Ei varmaan voitaisi laittaa sen enempää kuin nykyisillä kaljan vähittäismyyjillä, että pitää olla luotettava ja valvoa ikärajoja”, Tuominen kommentoi HS:lle.

”Sehän tarkoittaisi että ulkomaiset myyjät voisivat myydä Suomeen vapaasti viiniä ja viskiä, kunhan järjestäisivät niiden luovutuksen – vaikka K-kaupoissa tai R-kioskeissa”, Tuominen päivittelee.

Strasbourgissa parhaillaan oleva Sinuhe Wallinheimo viestittää Uudelle Suomelle, ettei näe ongelmana sitä, että luovutuspaikat olisivat esimerkiksi ruokakauppoja.

Wallinheimon mukaan komission luovutuspaikkaehdotus ”itse asiassa vastaa melkeinpä sellaisenaan kokoomuksen ajamaa mallia, jossa etämyynti organisoitaisiin tiedossa olevien luovutuspaikkojen kautta vastaavasti kuin Alko toimii alkoholilain 27. pykälän määrittelemällä tavalla”.

Alkon noutopisteenä toimii ruokakauppoja.

Wallinheimo ei usko, että komission ehdotus vaikuttaisi juurikaan Alkon monopoliasemaan Suomessa.