Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Heikki Vestman ottavat voimakkaasti kantaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tapaukseen. Molemmat kokevat uskonnon- ja sananvapauden vaarantuvan Suomessa tuoreilla viranomaispäätöksillä.

”Sananvapaus Suomessa on uhattuna. Vallalla oleva kehitys johtaa siihen, että tietyistä aiheista voi olla vain yhtä mieltä. Jos uskallat esittää erilaisia mielipiteitä, sinut pyritään hiljentämään”, Kopra kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mukaansa juuri julki tullut valtakunnansyyttäjän päätös kansanedustaja Päivi Räsäsen pamfletista vuodelta 2004 kuvaa tätä kehitystä. Rikostutkinnan aloittaminen 15 vuotta vanhasta tekstistä on herättänyt ihmetystä laajemminkin.

”Edes uskonnosta, ainakaan kristinuskosta, ei näköjään saa esittää omaa kantaansa. Ei, sillä se saattaa loukata”, Kopra ihmettelee.

”En ota kantaa Räsäsen kirjoituksen sisältöön, mutta puolustan hänen, kuten kaikkien muidenkin suomalaisten oikeutta sananvapauteen. Sitä vapautta ei kukaan saa viedä pois. Tappo vanhenee rikoslain mukaan 20 vuodessa, mielipide valtakunnansyyttäjän tulkinnan mukaan vasta silloin kun kirjoitettua tekstiä ei voi enää lukea. Tämän tulkinnan mukaan ’väärä mielipide’ voidaan rinnastaa murhaan, joka ei vanhene koskaan.”

Valtakunnansyyttäjän mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan, josta Räsästä epäillään, on ”jatkuva rikos”. Tällaisen rikoksen katsotaan jatkuvan niin pitkään kuin kyseenalainen viesti tai kirjoitus on yleisön saatavilla. Koska Räsäsen teksti on yhä saatavilla, ei rikos ole vanhentunut, syyttäjä katsoo.

Kansanedustaja Heikki Vestman, joka on ammatiltaan juristi, ihmettelee tulkintaa ”jatkuvasta” rikoksesta.

”Vertailun vuoksi: Tappo vanhentuu 20 vuodessa. Moni muu vakava rikos aiemmin. Jos 15 vuotta sitten julkaistu verkosta yhä löytyvä kirjoitus johtaa tutkintaan, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa”, Vestman sanoo tiedotteessaan.

”Näen tässä juristina ison taannehtivuuskysymyksen. Rikoslain pykälä, johon esitutkinta perustuu, on astunut nykymuodossaan voimaan 7 vuotta Räsäsen tekstin julkaisemisen jälkeen. Onko siis niin, että ottaessaan asioihin kantaa ihmisten tulisi nykyisen lainsäädännön noudattamisen lisäksi pystyä ennakoimaan kaikki tulevat lainsäädäntömuutokset? Tämä on oikeusturvan ja taannehtivan lainsäädännön kiellon näkökulmasta mahdoton tilanne.”

Jukka Kopran tavoin myös puoluetoveri Vestman korostaa, ettei asiassa ole kysymys siitä, onko Räsäsen kanssa samaa vai eri mieltä itse asiasta. Uskonnon- ja omantunnonvapaus on yksi vanhimmista, fundamentaalisista perusoikeuksista, ja sen kaventaminen on vaarallinen kehityskulku, Vestman korostaa.

”Itsekin olen eri mieltä Räsäsen kanssa itse asiasta. Mutta sillä ei ole merkitystä. Kyse on jokaisen oikeudesta tunnustaa omaa vakaumusta. Eri mieltä olemisen, mielipiteen tai oman vakaumuksen ilmaisun ja sen johdosta jollekulle mahdollisen pahan mielen aiheuttamisen ei pitäisi sellaisenaan olla rikollista”, Vestman sanoo.

Heikki Vestman. Juristitaustainen kokoomusedustaja ihmettelee valtakunnansyyttäjän tulkintaa ja päätöstä.Kuva: sami valikangas

Liberalismin nimessä Räsäselläkin on uskonnon- ja sananvapaus, Vestman linjaa.

”Kaikkien, riippumatta siitä onko kristitty tai ateisti, liberaali tai konservatiivi, tulisi nousta puolustamaan uskonnon- ja sananvapautta Suomessa. Kenenkään ei pitäisi joutua länsimaisessa liberaalidemokratiassa rikostutkinnan kohteeksi sen johdosta, että ilmaisee oman uskonnollisen vakaumuksensa. Olen pitänyt tärkeänä, että viranomaisille annetaan tutkintarauha. Kansanedustajana en kuitenkaan voi olla näiden tutkintojen johdosta ilmaisematta huoltani siitä, mikä uskonnon- ja sananvapauden tila Suomessa on”, eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmässä vaikuttava Vestman jatkaa.

Vestman pitää esitutkintakynnyksen ylittymistä merkkinä siitä, että rikoslain säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei toimi.

LUE LISÄÄ: