Euroopan komissio on antanut Puolalle kuukauden päivät aikaa toteuttaa sen vaatimat ja Puolan oikeusjärjestelmää koskevat muutokset. Komissio jatkaa näin rikkomusmenettelyä Puolaa vastaan kiistellyn tuomareiden eläkeuudistuksen vuoksi.

–Komissio katsoo edelleen, että Puolan korkeinta oikeutta koskeva laki on EU:n lainsäädännön vastainen, koska se loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu muun muassa tuomarien erottamattomuus, komissio toteaa.

Puolan korkeinta oikeutta koskeva laki käytännössä panisi eläkkeelle nykyisestä 72 korkeimman oikeuden tuomarista 27 tuomaria mukaan lukien korkeimman oikeuden presidentin Małgorzata Gersdorfin. Korkeimman oikeuden presidentin kuuden vuoden toimikausi on Puolassa kirjattu maan perustuslakiin.

Puolan uuden lain mukaan yli 65-vuotiaat tuomarit voisivat jatkaa ainoastaan tasavallan presidentin myöntämällä poikkeusluvalla. Nykyisin tuomareiden eläkeikä on Puolassa 70 vuotta. Korkein oikeus on itse keskeyttänyt lain toimeenpanon. Se vaatii EU-tuomioistuinta arvioimaan, rikkooko laki EU:n sääntöjä.

Euroopan komissio on jo aiemmin vaatinut selvitystä uudesta laista ja Puola antoi oman virallisen vastauksensa sille heinäkuussa. Komissio kuitenkin katsoo, että Puolan viranomaisten vastaus ei poista esiin nostettuja oikeudellisia ongelmia.

–Sen vuoksi komissio on siirtynyt rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Puolan viranomaisilla on nyt kuukausi aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet perustellun lausunnon noudattamiseksi. Jos Puolan viranomaiset eivät toteuta kyseisiä toimenpiteitä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

LUE MYÖS:

EU:lta kova uhkaus Puolalle – Ministeri: ”Oikeusvaltion murtuminen voi johtaa katastrofiin”

Käänne Puolassa: Korkein oikeus pysäytti tuomareiden työntämisen eläkkeelle