Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila sanoo Suomen tarvitsevan moniarvoista keskustelua, jossa edes yritetään ymmärtää muitakin kuin omassa sosiaalisen median kuplassa eläviä saman mielisiä.

”Toivomukseni on, että leimakirveiden heittely jäisi vähemmälle ja oppisimme aidosti kuuntelemaan toisiamme. Uskon, että maamme ihmisten hiljainen, asia- ja arvojärkevä enemmistö jakaa tämän toiveen. Onko se mahdollista”, Anttila kysyy tiedotteessaan.

Hänen mielestään ”Amerikan kahtiajako” on varoittava esimerkki myös Suomelle siitä, miten käy, kun hajottava ”identiteettipolitiikka” saa vallan.

”Sen tunnusmerkkejä on, että lähes jokainen kokee olevansa jotain sorrettua vähemmistöä. Mistään ei voida enää keskustella ilman, että joku loukkaantuu. Poliittista korrektiutta vaaditaan järjettömyyksiin asti jokaisessa asiassa - taidetta myöten.”

Hajottava identiteettipolitiikka kumpuaa Anttilan arvion mukaan punavihreän vasemmiston piiristä ja on saanut jalansijaa ennen muuta yliopistoilla, ja isossa osassa valtakunnan mediaa.

”Sohaisen luultavasti muurahaispesään tällä kirjoituksella, mutta sen kyllä kestän. On nimittäin aika tuoda myös politiikan puolelta meneillään olevaan keskusteluun järjen ääni. Jokainen sydämensivistynyt ja hyvän kotikasvatuksen saanut ymmärtää, että kaikkia ihmisiä on kunnioitettava ja kohdeltava tasaveroisesti. Sydämensivistykseen ja hyvään kotikasvatukseen kuuluu myös erilaisten näkemysten aito suvaitseminen”, Anttila sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi sukupuolineutraaliuden.

”Järjettömimmillään hajottava identiteettipolitiikka näkyy tätä nykyä kaikkialle tunkevan sukupuolineutraaliuden vaatimuksessa. Se ulottuu jopa päiväkoteihin ja peruskoulun opetussuunnitelmiin. Itse en kerta kaikkiaan ymmärrä, enkä kyllä usko suomalaisten enemmistönkään ymmärtävän, miksi lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi”, hän kirjoittaa.

Anttila korostaa, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä. Tasa-arvo ei hänen mielestään kuitenkaan lisäänny esimerkiksi sukupuolineutraaleilla ammattinimikkeillä.

”Aitoa tasa-arvoa on se, että naisten ja miesten väliset palkkaerot saadaan vihdoin kurottua kokonaan umpeen ja kummallakin sukupuolella on yhtäläiset mahdollisuudet päästä kaikista vastuullisimpiinkin tehtäviin politiikassa, yrityselämässä ja laajemmin yhteiskunnassa”, Anttila linjaa.