Suomen seuraavaksi arkkipiispaksi on valittu Espoon piispa Tapio Luoma. Hän voitti vaalissa Porvoon piispan Björn Vikströmin.

Kisasta odotettiin etukäteen tiukkaa. Alustavan laskennan mukaan Luoma sai 56,17 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Luoman saama äänimäärä oli 374,667 ja Vikströmin 292,333.

Luoma on Vikströmiä konservatiivisemmilla linjoilla, joskin näkemyserojen osoittaminen kaksikon välillä on myös nähty haastavaksi.

Toiselle kierrokselle päässyt kaksikko on kuitenkin eri mieltä kysymyksestä, joka tällä hetkellä ehkä eniten jakaa kirkkoa, sukupuolineutraalista avioliitosta. Lain mukaan kirkolla on samat oikeudet kuin suomalaisilla viranomaisilla vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Toistaiseksi kirkko on kuitenkin vihkinyt vain heteropareja lukuun ottamatta joitakin ”kapinapappeja”.

Luoma ei toivo homojen vihkimistä ja näkee avioliiton miehen ja naisen välisenä, mutta lupaa noudattaa kirkon tulevaa päätöstä asiassa. Lisäksi hän pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa homopareja on Suomessakin vihittävä. Vikström puolestaan toivoo, että kirkolliskokous tekisi mahdollisimman pian päätöksen, joka mahdollistaisi sama sukupuolta olevien parien vihkimisen. Toisaalta hän ei halua pakottaa pappeja vihkimään omatuntoaan vastaan.

Äänioikeus arkkipiispan vaalin toisella kierroksella oli 1528 henkilöllä. Äänioikeutettujen lukumäärä on vaihdellut vaaliprosessin aikana. Lukuun vaikuttaa hiippakunnan papiston määrä, jossa on tapahtunut muutoksia.

Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuussa. Ensimmäisellä kierroksella ehdolla olivat myös lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen, organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen sekä kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola.

Vaalin tulos vahvistetaan perjantaina 2.3. klo 13 alkavassa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa.

Lue myös:

Tuleva arkkipiispa joko hyväksyy tai torjuu homoliitot: Vikström tai Luoma valitaan