Korkein oikeus on antanut kaksi ennakkopäätöstä poikien ympärileikkauksista, jotka tehdään kulttuurisista ja uskonnollisista syistä.

KKO:n mukaan ratkaisut täydentävät sen aiempaa linjausta, jonka mukaan ”muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena”.

Ensimmäisessä oikeustapauksessa oli kyse 7- ja 12-vuotiaiden muslimiperheen poikien ympärileikkauksista. Molemmat vanhemmat olivat pyytäneet ympärileikkauksia ja ne oli tehnyt henkilö, joka ei ollut lääkäri.

– KKO katsoi ratkaisevaksi sen, että toimenpiteet oli kuitenkin tehty lääketieteellisin kriteerein arvioiden ammattitaitoisesti, ja että toimenpiteitä oli pidettävä poikien edun mukaisina. Toisaalta etenkin jo 12 vuotta täyttäneen lapsen osalta toimenpide olisi edellyttänyt hänen oman mielipiteensä selvittämistä. KKO piti ennallaan Helsingin hovioikeuden tuomion, jolla vanhempia ja ympärileikkaukset tehnyttä henkilöä koskevat yllytys- ja pahoinpitelysyytteet hylättiin, KKO:n tiedotteessa kerrotaan.

Toisessa tapauksessa nigerialaissyntyinen isä oli ympärileikkauttanut nelikuisen poikansa ilman äidin suostumusta. Isä oli myös saanut lääkärin uskomaan, että äiti oli antanut asialle hyväksyntänsä.

– KKO katsoi, että toimenpide olisi edellyttänyt kummankin vanhemman suostumuksen ja päätyi siihen, että tämä seikka oli ratkaiseva harkittaessa sitä, voitiinko toimenpidettä pitää lapsen edun mukaisena. KKO tuomitsi isän pahoinpitelystä sakkorangaistukseen. Toimenpiteen tekijänä olleen lääkärin KKO vapautti syytteestä alempien oikeusasteiden tavoin, tiedotteessa kerrotaan.