Talvivaaran toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta ja tuotantojohtajana toiminut Lassi Lammassaari ympäristön turmelemisesta.

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi Perän puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja Lammassaarelle se määräsi 60 päiväsakkoa.

KKO oli myöntänyt Perälle ja Lammassaarelle rajoitetun valitusluvan ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkinnasta. KKO:ssa oli kysymys siitä, täyttyykö rikostunnusmerkistö tilanteessa, jossa kaivoksen jätevesipäästöissä on ollut ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti enemmän kuin kaivoksen ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu, kun ympäristöluvassa ei kuitenkaan ole asetettu kyseisille aineille tarkkoja päästörajoja.

Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja siten ympäristön turmelemisrikoksessa tarkoitettuja lupaehtoja.

Useita kymmeniä kertoja lupahakemuksessa ilmoitettua suuremmat päästöt eivät olleet olleet viranomaisen ympäristölupaharkinnan kohteena, joten ympäristöön oli päästetty haitallisia aineita myös ilman lupaa. Perä ja Lammassaari olivat siten päästäneet ainetta ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti että ilman laissa edellytettyä lupaa.

Asiassa oli kysymys Talvivaaran kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen kaivoksen jätevedessä ilmenneistä ympäristölle haitallisen korkeista määristä natriumia, sulfaattia ja mangaania. Kyseisten ympäristölle haitallisten aineiden päästöt olivat olleet jopa satakertaiset yhtiön ympäristölupahakemuksessa ilmoittamiin tietoihin nähden.

Perälle oli myönnetty valituslupa myös hovioikeuden menettelyä koskevasta kysymyksestä. Hovioikeuden ratkaisun lopputulosta ei tältäkään osin muutettu. KKO myös hylkäsi vastaajien valituslupahakemukset muilta osin.

LUE MYÖS: