Kuluttaja-asiamies, Kuluttajaviraston ylijohtaja Marita Wilska korjaa väärinkäsityksiä, joita on syntynyt pankkien yksipuolisesta oikeudesta korkomarginaalin nostoon.

Kuluttajaviraston mukaan uuden ehdon taustalla oleva periaate on kuluttajan kannalta kohtuullisempi kuin aikaisempi vaihtoehto.

Tähän saakka pankilla on ollut oikeus laittaa vakavaraisuuden ollessa vaarassa kaikkien asiakkaiden lainat kerralla maksuun. Nyt kuluttaja voi edelleen maksaa lainansa kerralla pois, mutta sen lisäksi hänellä on mahdollisuus pysyä pankin asiakkaana ja maksaa korotettua korkoa määräajan. Tämä voi joissain tilanteissa olla ainoa mahdollisuus yrittää säilyttää oma asunto. Joka tapauksessa kuluttajan valinnanvaihtoehdot hankalassa tilanteessa lisääntyvät, Kuluttajavirasto katsoo.

Kuluttajaviraston mukaan ehdon käyttö on mahdollista vain harvinaisissa kriisitilanteissa, ei esimerkiksi nykyisenkaltaisessa markkinatilanteessa. Pankit eivät voi käyttää ehtoa esimerkiksi vain sen vuoksi, että liiketoiminnassa menee huonosti.

Kuluttajavirasto on alusta lähtien halunnut varmistaa, ettei pankki voisi päättää koron nostamisesta omin päin.

- Koska Rahoitustarkastukselle kuuluu pankkien vakavaraisuuden valvonta, halusimme lainaehtoon kohdan, jonka mukaan pankki tarvitsee koron nostamiselle aina Ratan hyväksynnän, sanoo Wilska.

Siinä mielessä korkohaloo ei ollut täysin aiheeton, sillä Kuluttajavirastokin katsoo, että Ratan, Finanssialan keskusliiton ja pankkien olisi pitänyt tiedottaa muutoksista.