Valtiovarainministeriössä ollaan huolissaan julkisen velan kasvusta, vaikka budjettialijäämä näyttää jäävän hieman arvioitua pienemmäksi hyvän työllisyyskehityksen ja lisääntyneiden verokertymien takia.