Koronapandemian vaikutukset näkyvät rumasti erityisesti nuorten työllisyysluvuissa. Helsingin kaupungin marraskuisesta raportista ilmenee, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi peräti 111 prosenttia edellisvuodesta ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä 96 prosenttia.