Hallitus on linjannut talouden tukipaketista koronaviruksen takia.

Valtiovarainiministeri Katri Kulmuni (kesk) kertoi toimista hallituksen tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa kaiken kaikkiaan ensi vaiheen paketti noin 5 miljardin euron arvoinen.

Kulmunin mukaan suuruudeltaan noin 100 miljoonan euron lisätalousarvio tuodaan nopealla aikataululla eduskuntaan. Se on määrä käsitellä perjantaina.

Lisätalousarvio kohdistuu keskeisimmiltä osiltaan sosiaali- ja terveysmenoihin sekä yritysrahoitukseen. Lisätalousarviosta noin 27 miljoonaa euroa on sote-menoja ja loput yritysrahoitusta, jolla akuuttia tilannetta yritetään hoitaa.

Kulmunin mukaan yritystoiminnan turvaamiseen tarvitaan kuitenkin myös muita rahoitusta turvaavia keinoja.

Tilanteella on Kulmunin mukaan heijastuksia kuntatalouteen ja kuntatalous tarvitsee nyt vahvistusta, jota ohjataan kunnille verotuksesta.

Kulmunin mukaan neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa alkavat ja kohti kehysriihtä rakennetaan uusi polku, jolla päästään taloudessa eteenpäin.

Kulmunin mukaan lisäksi varaudutaan nostamaan Finnveran pk-yritysten kotimaan rahoituksen rahoitusvolyymiä kahdesta miljardista reiluun neljään miljardiin ja päätökset saatetaan voimaan välittömästi.

”Varaudumme kaksinkertaistamaan Finnveran pk-yritysten kotimaan rahoituksen. Yritysten rahoituspäätökset saadaan 3–4 päivässä. Lisäksi Finnveran ja pankkien yhteistyönä valmistellaan toimenpiteitä yritysten rahoituksen sujuvoittamiseksi”, Kulmni toteaa Twitterissä.

Kulmunin mukaan valtion eläkerahasto ohjataan lisäämään sijoituksia miljardin euron edestä suomalaisten yritysten yritystodistuksiin.

”Verotilitysten maksujärjestelyjä joustavoitetaan ja työnantajamaksuihin tehdään määräaikainen maksujärjestelymahdollisuus.”

Yritysten verotilitysjärjestelmään tulee muutoksia eli maksujen lykkäyksiä ja koron alentamisia. Nämä annetaan määräaikaisesti madollisimman pian ja menettely koskisi Kulmunin mukaan maaliskuun jälkeen erääntyneitä veroja.

Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta järjestetään poikkeustilanteisiin soveltuvaa rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille.

YEL- ja TyEL-maksuihin on luvassa Kulmunin mukaan maksujärjestelymuutoksia, joissa eläkelaitoksille tulee mahdollisuus pidentää maksuaikaa kolme kuukautta. Lisäksi eläkeyhtiöt voivat poiketa vakavaraisuusvaatimuksista

EU-notifointiprosessia tarvitaan, ja Kulmuni uskoo, että se saadaan läpi pikaisesti.

Kulmunin mukaan ensi vaiheen paketti on massiivinen, mutta tarvitaan myös lisää talouden toimia joilla päästään lyhyellä aikavälillä kriisin yli ja vahvistetaan pidemmällä tähtäimellä vakaata taloutta.

Kaikki tarvittavat sopimusneuvotteluelementit ja joustot, on Kulmunin mukaan syytä ottaa nyt käyttöön.

Aiemmin tänään naapurimaa Ruotsista saatiin tieto jopa 28 miljardin euron valtion tukipaketista, mutta tarkkaa summaa ei vielä tiedetä, koska toistaiseksi ei ole tiedossa, miten yritykset ja työntekijät käyttävät uusia tukielementtejä.

”Tilanne on vakava. Emme voi tietää, kuinka pitkään kriisi kestää ja miten se vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tärkeintä on pehmentää iskua, jonka kohteeksi ihmiset joutuvat”, Kulmuni toteaa Twitterissä.