Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon tartuntatautilain muuttamisesta. Lausuntoon sisältyvät perustuslakivaliokunnan linjaukset kahteen keskeiseen ehdotukseen: terveysturvalliseen maahantuloon liittyvien säännöksien voimassaolon jatkamiseen sekä koronapassiin.