Euroalueen talous näyttää tilastojen valossa kasvavan selvää vauhtia elpyen koronataantumasta. Talouskasvun jatkumisesta huolimatta koronakriisi