HUSissa pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys koronaepidemian aikana kaikin keinoin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Henkilökuntaa koulutetaan tehohoidon tehtäviin sekä rekrytoidaan aktiivisesti. Nyt HUS kutsuu töihin lisäresurssiksi muun muassa eläköitynyttä henkilökuntaansa.

”HUS rekrytoi tällä hetkellä lisää henkilökuntaa ottamalla muun muassa yhteyttä eläköityneisiin HUSin työntekijöihin. Haussa on hoitohenkilöstöä, joilla on kokemusta tehohoidosta, leikkaussalihoidosta tai infektiopotilaiden hoidosta. Näiden alojen osaajat voivat myös itse hakeutua töihin HUSiin”, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tiedotteen mukaan henkilöstötilanne HUSissa on tällä hetkellä hyvä, ”eikä koronavirukseen sairastuneiden tai karanteenissa olevien altistuneiden työntekijöiden määrä näy vielä nousuna koko henkilöstön poissaoloprosentissa”.

”Tehohoidon ja muiden kriittisten toimintojen turvaamiseksi on kuitenkin ryhdytty moniin toimenpiteisiin, jotta riittävä henkilöstökapasiteetti voidaan varmistaa.”

Kiireettömän hoidon suunniteltu vähentäminen tulee HUSin mukaan vapauttamaan jatkossa henkilökuntaa muihin tehtäviin. HUSissa on jo aloitettu leikkaussalihoitajien ja lääkärien koulutus​ tehovalvonnan tehtäviin. Myös vuodeosastojen henkilökunta saa lisäkoulutusta happihoidon antamiseen.

”Myös hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä terveydenhuollon koulutuksen omaavia henkilöitä on siirtynyt auttamaan potilashoidon tehtävissä.”

Samalla sijaisten palkkaamista on helpotettu ja henkiöstöä voidaan tarvittaessa siirtää sisäisesti eri yksiköiden välillä sinne missä tarve on suurin.

”HUS on myös kartoittamassa opintojensa loppuvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden valmiuksia ja halukkuutta tulla töihin. Myös lääketieteen opiskelijoiden rekrytointia pohditaan.”