Suomen tartuntatautilaki määrittelee tilanteet, joissa sairastuneeksi epäilty ihminen voidaan määrätä karanteeniin tai hoitoa varten eristykseen.

Karanteenista päättää lääkäri, joka sairastuneen asuinkunnassa vastaa tartuntataudeista.

Ihminen voidaan määrätä karanteeniin kerrallaan korkeintaan kuukaudeksi. Eristykseen lääkäri voi määrätä sairastuneen kahdeksi kuukaudeksi.

Kela maksaa näissä tapauksissa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetykset kokonaan.

Yrittäjä saa päivärahansa YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Päivärahan maksaminen edellyttää lääkärintodistusta.

Vaikka yksikään suomalainen ei ole todistettavasti koronavirukseen vielä sairastunut, Kelassa on mietitty mahdollisuutta, että Suomen kansalainen joutuu karanteeniin esimerkiksi työtehtäviensä takia ulkomailla.

Silloin ei voi edellyttää, että karanteenin määrää asuinkunnan lääkäri Suomessa.

”Tätä laissa edellytettyä määräystä ei oletettavasti ole ulkomaan tilanteissa käytettävissä. Kansainvälisiä tilanteita kartoitetaan parhaillaan. Niitä tarkastellaan tarvittaessa yleisellä tasolla tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavan ministeriön kanssa”, kertoo Kelan etuuspalvelujen lakiyksikön suunnittelija Anna Lindholm.

Suomalaisilla yrityksillä on tuhansia työntekijöitä pelkästään Kiinassa.

Viime vuonna Kela maksoi tartuntatautipäivärahaa 120:lle yhteensä 324 749 euroa.

”Tartuntatautipäivärahan ratkaisuja on tehty vuosittain alle 200, eli tähän saakka kyseessä on ollut hyvin pieni etuus. Yleisimmin tartuntatautipäivärahan perusteena on ollut salmonella tai tuberkuloosi.”

Kaikkiaan Kela maksoi sairauspäivärahoja viime vuonna 875 502 895 euroa.

Lindholmin mukaan Kelassa on varautumissuunnitelma poikkeusolosuhteita kuten pandemiaa varten.

”Varautumistyöryhmä on aktivoitunut ja tilannetta seurataan tarkasti.”

LUE SEURAAVAKSI: