Tampereen kaupunki siirtyy häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään tästä päivästä lähtien. Kaupunginhallitus on päättänyt erityistoimivallan käyttöönotosta tänään. Taustalla on koronaviruksen leviäminen Suomessa.

Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa pormestari voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, jos asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tähän asti koronatilanteen johtamisessa on Tampereella edetty normaaliajan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.

Pormestarin sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii konsernijohtaja.

”Tämänkaltaisessa tartuntatautitilanteessa on turvattava nopea päätöksentekokyky. Tilanteet muuttuvat päivittäin, ja jos toimielinten kokousten välillä tarvitaan päätöksiä, ei niitä voida odottaa. Kaikki tehdyt päätökset menevät kuitenkin vielä asianomaisten päätöselinten tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi. Kaupungin johto on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan tilannetta ja on tehnyt koko ajan tarvittavia päätöksiä. Tätä linjaa noudatamme myös jatkossa”, toteaa pormestari Lauri Lyly (sd) tiedotteessa.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio (vihr) kommentoi päätöstä Twitterissä.

”Tampereen kaupunginhallitus päätti juuri ottaa häiriötilanteiden johtosäännön käyttöön kaupungissamme. Päätös keskittää ja nopeuttaa päätöksentekoa poikkeusoloissa. Käyttöön ensimmäistä kertaa kaupungin historiassa”, Mustakallio tviittaa.

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi viime keskiviikkona. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa.

Tampereen kaupungin mukaan koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös Suomen hallitus antaa jatkuvasti suosituksia, joita Tampereella sovelletaan.

LUE SEURAAVAKSI: