Vuoden alussa voimaan tullut whistleblower-laki säätää myös vahingonkorvauksesta ja hyvityksestä, jota haetaan käräjäoikeudesta. Niitä ilmoittaja