Internetin käyttäjien oikeuksia puolustava Electronic Frontier Finland -yhdistys (Effi) on jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille poliisin ja käräjäoikeuden toiminnasta niin kutsutun chisugaten yhteydessä.

Käräjäoikeus velvoitti keväällä suomalaisen teleoperaattorin luovuttamaan tekijänoikeusjärjestöjen etujärjestölle tietoja Chisun tuoreen levyn luvattomista jakelijoista BitTorrent-vertaisverkossa.

Tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) oli seurannut levyn jakelijoita vertaisverkossa ja selvitti heidän yhteystietonsa operaattorilta saamiensa ip-osoitetietojen perusteella.

Kaikkiaan levyä jaettiin TTVK:n mukaan yli kuudeltakymmeneltä tietokoneelta. Yksi levyä jaossa pitäneistä tietokoneista kuului helsinkiläismiehelle, joka kertoi tyttärensä ladanneen levyn verkosta. Mies kieltäytyi sopimasta asiaa TTVK:n kanssa ja maksamasta 600 euron hyvitysmaksua.

Tämän jälkeen TTVK teki asiasta tutkintapyynnön poliisille, joka myöhemmin esitutkinnan yhteydessä takavarikoi tytön käytössä olleen tietokoneen.

Effi haluaa oikeuskanslerin tutkivan, rikkoiko käräjäoikeus kansalaisten oikeutta suojattuun viestintään antaessaan TTVK:lle oikeuden selvittää vertaisverkon käyttäjien henkilötietoja.

Yhdistys tahtoo myös eduskunnan oikeusasiamiehen tutkivan, rikkoiko poliisi kotietsinnällä ja takavarikolla helsinkiläismiehen ja tämän tyttären kotirauhaa sekä perusoikeuksia.

Effin mukaan tyttären käytössä olleelta tietokoneelta jaettiin levyä korkeintaan kaksi kertaa muille vertaisverkon käyttäjille. Jakomäärät on laskettu TTVK:n käyttämällä datan määrään perustuvalla kaavalla.

Effin mielestä tekijänoikeuden omistajalle aiheutunut vahinko on korkeintaan muutamia kymppejä, ei 600 euroa, kuten TTVK oli vaatinut.

Samalla oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan, toimiko poliisi kotietsinnän yhteydessä laillisesti kehottaessaan tekijänoikeusrikoksesta epäiltyä helsinkiläismiestä maksamaan TTVK:n vaatiman hyvitysmaksun.

Poliisi on vahvistanut tutkivansa niin kutsutussa chisugatessa epäiltyä tekijänoikeusrikosta. Rikoksen tunnusmerkistössä mainitaan ”merkittävä määrä” laitonta jakelua tai kopiointia.

Helsinkiläisperheen isä ihmetteli Facebookissa, miksi poliisi teki asiasssa kotietsinnän. Rikostarkastaja Markku Nisula Helsingin talousrikosyksiköstä kertoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että kotietsintään ja 9-vuotiaan tytön tietokoneen takavarikointiin oli selvät perusteet epäillyn rikosnimikkeen vuoksi.

Kotietsintä voidaan Suomen lain mukaan tehdä vain sellaisen rikoksen perusteella, josta ankarin mahdollinen rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

– Nyt on syytä epäillä tekijänoikeusrikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on maksimissaan kaksi vuotta vankeutta, Nisula sanoi.

TTVK:n toimintaa arvosteltiin kovin sanoin viime viikolla. Informaatio- ja teknologiaoikeuden professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toiminut Jukka Kemppinen sanoi TTVK:n kampanjaa ”pelottelukampanjaksi”.

– Valvontakeskuksen vaatimukset ovat teknisesti perusteltuja, mutta terveen järjen kannalta mielettömiä, Kemppinen sanoi.

Itä-Suomen yliopiston informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan TTVK:n toiminta ei kestä päivänvaloa.