Lapsia hyväksikäyttäneitä suomalaispappeja näyttäisi olevan ainakin kahdeksan, kirjoittaa Kotimaa-lehti papariversiossaan. Luku käy ilmi kirkon perheasiain johtajan Martti Eskon kuulemista uhrien kertomuksista.