Suomen peruskouluissa siirrytään takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen ”hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien”, hallitus ilmoitti keskiviikkona. Opetukseen palataan erityisjärjestelyin. Tässä olennaiset tiedot tällä hetkellä.

Opetus vuoroissa ja "väljästi”

Hallituksen mukaan opetusta voidaan järjestää vuoroissa ja kouluissa voidaan käyttää muitakin tiloja kuin luokkahuoneita, jotta opetusryhmiä voidaan pitää erillään toisistaan koko päivän ajan. Tarkoituksena on, että kouluun palataan niin, että tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään, joten koulutiloissa täytyy olla väljyyttä aiempaa enemmän.

Koulutuksen järjestäjille annetussa ohjeessa kerrotaan, että opetustilojen väljyyden takaamiseksi tyhjillään olevia esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.

Hallitus korosti, että jo nyt on tärkeä alkaa pohtia, miten opetus järjestetään myös syksyllä koulussa tavalla, jossa muun muassa hygieniataso on korkea ja koulutilat väljiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Ohjeet koulutuksen järjestäjille löytyvät tämän linkit takaa.

Ei kevätjuhlia, ei massakokoontumisia

Opetusryhmät pyritään pitämään toisistaan erillään ja isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa.

Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti.

Läsnäolovelvollisuus: Tällainen on ”perusteltu syy” olla pois

Opetushallituksesta kerrottiin Uudelle Suomelle aiemmin, että Suomessa on perusopetuksessa lähtökohtaisesti läsnäolopakko. Myös koulujen nyt avautuessa tarvitaan poissaoloon lupa ja perusteltu syy.

Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen koronaviruksen riskiryhmään.

Hallituksen tiedotteen mukaan riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa.

Etäopetus päättyy

Koulujen sulkua koskevan soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena, joten etäopetus päättyy 14.5. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena.

Ei kouluun flunssassa

Hallituksen mukaan aiemmat koronaohjeet pätevät yhä, eikä kenenkään lapsen tai aikuisen tule tulla kouluun tai päiväkotiin, jos hänellä on flunssaoireita. Lisäksi on tärkeä muistaa yskiä hihaan tai nenäliinaan ja muistaa pestä käsiä usein.

Kunta ei voi itse linjata koulujen kiinni pitämisestä

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta, eikä kunta voi omalla päätöksellä linjata koulujen sulkemisesta. Jos tartuntoja kouluissa ilmenee, sulkupäätöksen voi tehdä tartuntatautilain nojalla tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin. Kunta ei voi myöskään linjata siitä, että järjestäisi opetusta vain etäopetuksena.

Avaamisen peruste on epidemiologinen

Hallituksen mukaan koulut avataan, koska epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Hallituksen mukaan kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle, hallitus kertoo terveysviranomaisiin nojaten.

Lisäohjeistuksia tulossa

Koulujen yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät, joille odotetaan tarkempaa ohjeistus Opetushallitukselta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille.

Toisesta asteesta ei vielä tietoa

Hallitus käsittelee toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia myöhemmin.

LUE MYÖS: