”Pidämme tässä vaiheessa hyvin todennäköisenä, että syksyllä koulua käydään erityisjärjestelyitä noudattaen.”

Näin sanoo opetusministeri Li Andersson (vas), joka tiedotustilaisuudessa tänään esitteli hallituksen esitystä koulujen etäopetuksesta. Koulutilat olivat koronavirusepidemian takia suljettuina tänä keväänä.

Esityksen mukaisesti opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Lakimuutoksella mahdollistetaan vuorottelu lähi- ja etäopetuksen välillä, mikäli tietyt tartuntatautilain edellytykset täyttyvät. Andersson kuitenkin korosti, että lähiopetus on ensisijainen opetusmuoto kaikille myös syksyllä. Päätös etäopetuksesta voitaisiin tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

"Nuorimmat oppilaat jatkavat lähiopetuksessa myös syksyllä”, Andersson sanoi.

Tarkemmin sanottuna Anderssonin mukaan lakimuutos ei koske esikoululaisia, 1.-3. vuosiluokalla opiskelevia eikä erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Pienimpien oppilaiden etäopetus herätti runsaasti keskustelua, ja kesken koronaviruskevään Andersson linjasi painokkaasti, että opettajan on oltava yhteydessä kaikkiin oppilaisiin ja että etenkin pienimpien oppilaiden kohdalla tämä on erityisen tärkeää.

LUE LISÄÄ: