Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila jätti perjantaina eduskunnassa toimenpidealoitteen poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamiseksi.

”Mielestäni poliisihenkilön tulisi niin halutessaan voida käyttää virkapukineessaan Suomen lippua vasemmassa hihassaan myös kotimaassa toimiessaan”, Junnila perustelee Puheenvuoron blogissaan.

”Ymmärrän, että Suomen lippu on arvokas ja että esimerkiksi liputukseen liittyy sääntöjä, joista neuvontaa saa Suomalaisuuden liitolta. Mutta miksi lipun käyttö on jotenkin epäsopivaa virkavallan asuissa? Useat muutkin maat käyttävät joko lippua tai vaakunaa viranomaisasuissa – jopa Ruotsi. Sitä varten valtiolliset symbolit ovat olemassa”, hän jatkaa.

Suomessa on käynnissä vilkas keskustelu siitä, että osa poliiseista pitää virka-asujensa hihoissa Suomen lippuja, vaikka se ei ole sallittua.

”Voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaan Suomen lipun käyttö poliisin virkapuvussa on sallittu ainoastaan kansainvälisissä tehtävissä”, poliisitarkastaja Ari Alanen kertoi torstaina Ilta-Sanomille.

Poliisihallitus on esittänyt, että Suomen liput lisättäisiin osaksi poliisien kenttävaatetusta. Vilhelm Junnilan mukaan sisäministeriö on selvittänyt asiaa, mutta asetukseen ei ole tehty muutoksia kotimaan käytön mahdollistamiseksi.

”Suomen lipun ei voida katsoa vaarantavan poliisin puolueettomuutta yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäjänä ja siksi ei ole perusteltua syytä estää lipun käyttämistä myös kotimaassa toimivilta poliiseilta, heidän näin tahtoessaan. Suomalaiset nähdään ulkomailla yleisesti luotettavina ihmisinä. Onkin sopivaa, että kansainvälistyneessä Suomessa virkatyössä olevat poliisit ovat halunneet korostaa tätä laittamalla vielä Suomen lipun hihaansa”, Junnila kommentoi.

Hän pitää tärkeänä, että samassa yhteydessä mahdollistetaan myös Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line – merkin käyttö. Merkissä Suomen lipun siniristin yli kulkee vaakasuorassa sininen viiva.

”Merkillä on poliisihenkilöille suuri symbolinen merkitys, koska samalla on voitu tukea virkatehtävissä menehtyneitä ja haavoittuneita poliiseja. Merkissä Suomen lipun siniristin yli kulkee vaakasuorassa sininen viiva. Osa poliiseista käyttää merkkejä, vaikka nekin ovat nykyisen asetuksen vastaisia. Merkkejä myydään töissään vammautuneiden poliisien tukemiseksi”, Junnila kertoo.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo aikovansa tehdä asiaa koskevan aloitteen.

”Minusta on erinomaisen hienoa, että poliisit osoittavat näin tukeaan toisilleen ja ennen muuta heille, jotka ovat poliisitehtävissään loukkaantuneet ja jopa menettäneet henkensä. Tämän pitää olla myös virallisesti mahdollista ja siksi sisäministeriön on syytä täydentää asetustaan poliisin virka-asusta tältä osin”, hän kertoo tiedotteessaan.

Heinonen korostaa myös poliisien vakuutusturvan merkitystä.

”On syytä varmistaa, että poliisien kohdalla vakuutusturva on kunnossa ja ajantasalla. Näitä samoja toimia olemme tehneet mm. kriisinhallintatehtäviin osallistuvien kohdalla. Myös poliisien tehtävät ovat entistä vaarallisempia ja myös suora väkivalta poliiseja kohtaan on yleistynyt. On tärkeä varmistaa ja tarvittaessa päivittää vakuutusturvaa niin, että se on kaikissa tilanteissa riittävä ja ottaa huomioon myös poliisien perheenjäsenet ja läheiset ja myös psyykkisen puolen.”

Lue myös: