Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ei näe edellytyksiä kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle.

”En näe edellytyksiä kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle. Käsitys isänmaan asioiden vastuullisesta hoitamisesta täysin erilainen”, hän tviittasi torstaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vastasi Jokiselle tuoreeltaan Twitterissä.

”Näyttää Kalle Jokisen itkupotkuraivarilta.”

Kokoomus totesi aikaisemmin tällä viikolla vastatessaan hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd), että puolue on valmis vastuunkantoon, mutta ei millä tahansa ehdoilla.

Kokoomus listasi samalla hallituspolitiikan kannalta olennaisina pitämiään kynnyskysymyksiä. Niitä ovat esimerkiksi vaatimus siitä, että hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Kokoomuksen mukaan julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

Yksi kokoomuksen kynnyskysymyksistä on myös, että työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Kokoomus ei lisäksi hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia.

Lue lisää: Kokoomukselta pitkä lista kynnyskysymyksiä Antti Rinteelle: ”Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni”

Myös vasemmistoliitto on linjannut omat kynnyskysymyksensä. Puolue vaatii, että tulevan hallituksen pitää purkaa aktiivimalli tai muuten vasemmistoliitto ei osallistu hallitukseen. Lue tarkemmin: Aktiivimalli on purettava – Vasemmistoliitto linjasi Antti Rinteelle kynnyskysymyksensä

Lisäksi vasemmistoliitto on ilmoittanut osallistuvansa ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka ”tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa, pidättäytyy heikentämästä perusturvaa, purkaa aktiivimallin, toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen, asettaa ilmastopolitiikan raamit linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa, pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella sekä varmistaa työehtojen yleissitovuuden”.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan puolue tavoittelee paikkaa ”eriarvoisuutta vähentävässä punavihreässä hallituksessa”.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta muistutti Kalle Jokisen ulostulon jälkeen, että ”historiallisesti vasemmistoliitto on aina ollut hallituksessa kokoomuksen kanssa”. Hän viittaa Paavo Lipposen kahteen hallitukseen sekä Jyrki Kataisen hallitukseen.

Tällä kertaa Ronkainen ennakoi kuitenkin Antti Rinteen pyrkivän saamaan sekä vihreät että vasemmistoliiton hallitukseen sdp:n kanssa.

”Toisaalta kiinnostavaa, miten kokoomus kovistelee päivittäin hallituspolitiikallaan julkisuudessa”, hän huomauttaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Antti Rinne sanoi torstaina STT:lle, että var­si­nai­set hal­li­tus­tun­nus­te­lut al­ka­vat näil­lä nä­ky­min sun­nun­tai­na kel­lo 14 edus­kun­nas­sa. Hän kertoi samalla, että sdp kes­kus­te­lee sunnuntaina kah­den­vä­li­ses­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten, kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja kes­kus­tan kans­sa.

”Puo­lu­eil­la on eri­lai­sia pai­no­tuk­sia eri­lai­sis­sa asi­ois­sa, ja nii­tä täy­tyy nyt täs­men­tää. Per­jan­tai me­nee sii­hen, et­tä käy­dään vie­lä epä­vi­ral­li­sia kes­kus­te­lu­ja. To­den­nä­köi­ses­ti sun­nun­tai­na kel­lo 14 läh­tien al­ka­vat var­si­nai­set hal­li­tus­tun­nus­te­lu­kes­kus­te­lut mui­den puo­lu­ei­den kans­sa, ja ne jat­ku­vat maa­nan­tai­na il­lan­suus­sa”, Rinne totesi.

Päivitetty klo 19.35: Lisätty Antti Ronkaisen ja Antti Rinteen kommentit.

Lisää aiheesta:

Uusi hallitus: Näin puolueet sopivat yhteen sdp:n kanssa – Vaalikonevastaukset paljastavat kannat Rinteen 5 teemaan

Kokoomuskonkari hallituskaavailuista: ”Vihervasemmisto olisi yksinkertaisesti liian monilukuinen”