Perustuslakivaliokunnan päätös edellyttää eduskunnalta kahden kolmasosan enemmistöä EU:n elvytyspakettia koskevassa äänestyksessä herättää vilkasta julkista keskustelua.