Keskustalainen Abdirahim ”Husu” Hussein käsittelee Puheenvuoro-blogissaan perussuomalaisten maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Hussein tulkitsee, että perussuomalaisten ohjelma on rasistinen ja perustelee näkemystään näin:

- Asiakirjassa kerrotaan, että Perussuomalaiset haluavat eri lakeja ja erilaista viranomaiskohtelua ihmisille riippuen heidän etnisestä taustastaan. Puolue haluaa, että ihmisten elinmahdollisuudet ja perusoikeudet riippuisivat siitä, keitä heidän vanhempansa ovat. He haluavat, että laki ei ole sama kaikille. Se tarkoittaisi myös perustuslain rikkomista tai ainakin sen määrittämistä uudelleen.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon kirjoittama maahanmuuttopoliittinen ohjelma on Husseinin tulkinnan mukaan puolueen puheenjohtajan Timo Soinin hyväksymä, kun Soini on Halla-aholle tehtävän antanut.

- Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen asiakirja täyttää rasismin kriteerit, ja tästä syystä asiakirja on rasistinen. Sen kirjoittaja on rasisti ja jokainen joka sen hyväksyy, hyväksyy rasismin. Näillä perusteilla on Timo Soinikin, hyväksyessään ohjelman, on rasisti, Hussein kirjoittaa.

Perussuomalaisten ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että ”ulkomaalaiselle puolisolle voitaisiin asettaa yleistä avioitumisikärajaa korkeampi alaikäraja järjestettyjen avioliittojen kitkemiseksi”.

Lisäksi puolue haluaa valtion määräävän tulonsiirtojen varassa elävien maahanmuuttajien asuinpaikan.

- Tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea sinne, missä heidän asumisensa voidaan edullisimmin järjestää. Tällainen asutuspolitiikka ehkäisee tulijoiden kasautumista ja siten edistää heidän integroitumistaan. Toimeentulo- ja asumistukien tulee olla sidottuja siihen, että tulija asuu siinä paikassa, joka hänelle on osoitettu. Omilla varoillaan hän luonnollisesti on oikeutettu valitsemaan itse asuinpaikkansa, ohjelmassa kirjoitetaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) on todennut Verkkouutisille, että perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

- Perustuslain mukaan Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Lisäksi ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, joten eri lainsäädännön soveltamisen maahanmuuttajiin voisi olla vaikeasti perusteltavissa myös tältä kannalta,Koskinen sanoi tällä viikolla Verkkouutisille.

Husseinin blogikirjoitus on käynnistänyt vilkkaan keskustelun Puheenvuorossa. Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen kommentoi blogin yhteydessä, että monet Husseinin väitteet ”ovat täyttä puppua”.

- Kaikkien puolueiden ohjelmissa on ollut, on nyt ja tulee jatkossakin olemaan asioita, jotka ennen toteutumistaan vaativat lakimuutoksia. Sitä varten on olemassa eduskunta, Tossavainen kommentoi.

Tutkija Jussi Jalonen puolestaan toteaa pitävänsä maahanmuutto-ohjelmaa ”typeränä”.

- Helkkaristi hullunkireitä vaatimuksia, jotka edellyttäisivät viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnassa? Jalonen ihmettelee.

Myös Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko kommentoi Husseinin avausta. Huuskon mielestä erikoisimmat kohdat ohjelmassa ovat juuri avioliittolinjaus ja tukien sitominen tulijan asuinpaikkaan.

- Perustuslain 9 pykälän mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa, Huusko huomauttaa.