Entinen diplomaatti Antti Kuosmanen kuvailee Suomen ikääntyneille asettamien koronarajoitusten olevan käytännössä mahdottomia noudattaa. Hallitus on kehottanut yli 70-vuotiaita eristäytymään kotikaranteeniin mahdollisuuksien mukaan.

”Suomessa on noin 874 000 yli 70-vuotiasta, ja vaikka siitä vähennettäisiin ne, jotka tarvitsevat muiden jatkuvaa apua ja hoivaa, jäljelle jää arviolta 700 000. Jos velvoite otetaan tosissaan – ja kai se pitäisi ottaa jotta sillä mitään arvoa olisi – kaikkien näiden ihmisten pitäisi siis pysyä kodeissaan ja korkeintaan (jos sitäkään) ulkoilla pitäen pitkää välimatkaa muihin. Erityisesti he eivät saisi hoitaa ruoka- ja muita hankintojaan, vaan heidän olisi turvauduttava niissä sukulaistensa, ystäviensä, naapureiden tai sosiaaliviranomaisten apuun; siis alistua hoivattaviksi. Joku osa niin pärjääkin, mutta hyvin suuri osa ei, ja vielä huonommin jos ja kun näin olisi tehtävä vielä kuukausia ja ehkä vuosia. Koska ruokaa ja lääkkeitä, ja muutakin, on pakko saada jotta voisi elää, velvoitetta on siis pakko rikkoa”, Kuosmanen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän katsoo, että velvoite on nimenomaan asiointikiellon osalta myös tarpeeton, koska kaupat ja apteekit olisi voitu velvoittaa järjestämään erityiset aukioloajat riskiryhmille.

”Niitä onkin vapaaehtoispohjalla järjestetty, mutta käytäntö on kirjavaa ja useimmiten erityisajat ovat kovin lyhyitä ja kummallisiin vuorokaudenaikoihin. Riittävän pitkät ajat olisi tarvittu, jotta riskiryhmät voisivat olla vielä enemmän erillään kuin riskittömät, ja siksi yhdenmukainen velvoite valtiovallan taholta.”

Kuosmanen kertoo tutkineensa tartuntatautilakia löytääkseen sieltä jotain, millä voisi perustella tartunnan mahdollisiin kohteisiin kohdistettuja eristämis- ja karanteenitoimenpiteitä.

”En löytänyt”, hän sanoo.

Kuosmanen ihmettelee myös sitä, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään muista, mutta muita ei velvoiteta samalla tavalla pysymään erillään heistä.

”Ja miksi ei lihavia, diabeetikkoja, verenpainetautisia, sydänvikaisia, astmaatikkoja, syöpähoitoja saavia ja elinsiirtoja saaneita velvoitettu pysymään kotonaan? Tällä toispuoleisuudella on myös käytännön seurauksia. Monet eivät tosin näytä ylipäätäänkään välittävän etäisyyden pitämiskehotuksista, mutta vielä vähemmän he näyttävät välittävän siitä, että väistäisivät vanhoja. Miksipä toisaalta väistäisivätkään, kun se velvoite on asetettu vain noille vanhoille.”

Kuosmanen katsoo, että hallituksen olisi lisäksi pitänyt kuulla niitä, joiden oikeuksia rajoitettiin.

Oikeusministeri, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson linjasi perjantaina, että on löydettävä ratkaisuja, jotka tarjoavat ikäihmisille turvallisia sosiaalisia kontakteja myös koronakriisin aikana.

”Nyt esimerkiksi hoivakodit ovat kokonaan suljettuina ulkopuolisilta. Sydämeni särkyy, kun ajattelen niitä vanhuksia, jotka eivät voi tavata lapsiaan ja lapsenlapsiaan palvelukodissa. Meidän on oltava luovia ja löydettävä turvallisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat sosiaalisia kontakteja", hän sanoi.

Henriksson sanoo, että erityisesti saattohoidossa on voitava löytää ratkaisuja, jotka antavat omaisille mahdollisuuden tavata sairasta läheistään. Esimerkkeinä toimivista ratkaisuista hän mainitsee rajatut lievityshoidon osastot ja turvalliset tilat.

"Myös ne yli 70-vuotiaat, joiden on kehotettu eristäytymään, tarvitsevat ajan myötä jonkinlaisia sosiaalisia kontakteja. Ehkä on mahdollista tavata pihalla tai kävelyllä, jossa varmistetaan riittävä välimatka. Tartuntojen leviäminen ja ikäihmisten suojeleminen on tärkeää, mutta meidän on myös ajateltava henkistä hyvinvointia ja läheisten tapaamisen tärkeyttä.”

Valtioneuvosto on perustellut yli 70-vuotiaita koskevia rajoituksia sillä, että ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Valtioneuvosto on lisäksi kehottanut yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä.

Päivitetty klo 11.45: Lisätty Anna-Maja Henrikssonin kommentit.

Lue lisää: