Energiayhtiö Fortum seisottaa Meri-Porin 565 megawatin lauhdevoimalaitostaan. Hiilivoimalaitos on poissa käytöstä ainakin marraskuun alkuun saakka,