Euroopan väliaikaiseen vakausrahastoon (ERVV) suunnitellut muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa Suomi joutuisi takaamaan Saksan ja Ranskan pankkien tappioita, varoittaa erikoitutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Hän kirjoittaa asiasta tänään Helsingin Sanomien Vieraskynässä.

Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi eilen ERVV:n ja EVM:n uudet tukimuodot. Niihin sisältyy mahdollisuus käyttää annettavaa tukea yksittäisten rahoituslaitosten pääomittamiseen myös maissa, joille ei ole vahvistettu talouden sopeutusohjelmaa.

Tällaisia velkakriisin ainakin toistaiseksi välttäneitä valtioita ovat esimerkiksi Saksa ja Ranska kuten Suomikin, kirjoittaa Heikki Taimio.

Mutta, hän huomauttaa, Saksan ja Ranskan pankit tulevat kärsimään vakavaraisuuttaan vaarantavia tappioita Kreikalle ja muille euroalueen kriisimaille myöntämistään luotoista.

–Eurooppalaisille pankeille hiljattain suoritetut stressitestit eivät kattaneet aitoa mahdollisuutta, että niille koituisi huomattavia luottotappioita Kreikasta ja muista kriisimaista. Rahoitusmarkkinoilla niitä kuitenkin pidetään erittäin todennäköisinä. Saksan ja Ranskan pankeilla riskit ovat suurimmat, kertoo Taimio.

Hänen mukaansa Saksan ja Ranskan hallitukset eivät ole halunneet pääomittaa pankkejaan ”suoraan omien veronmaksajiensa kustannuksella”.

–Nyt näyttää siltä, että ne eivät halua tehdä sitä myöskään hankkimalla itse rahoitusta markkinoilta, vaikka niillä on sama korkein luottokelpoisuusluokitus kuin ERVV:llä. Nojautumalla ERVV:n avulla yhteisvastuuseen ne voivat peittää oman vastuunsa kotimaisten pankkiensa joutumisesta vaikeuksiin, väittää Taimio.

–Nähtäväksi jää, pyytäisikö Suomi vakuuksiksi esimerkiksi osakkeita niistä saksalaisista pankeista, joita Saksa pääomittaa Suomen ja muiden jäsenmaiden takaamana, ja mitä Saksa tähän vastaisi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on torjunut Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Christine Lagarden ehdotuksen ERVV:n käyttämisestä suoraan pankkien pääomitukseen.

Merkelin talousneuvonantaja Michael Meister on sanonut, että ERVV:n tulisi lainata rahaa vain valtioille, ja että pankkien pitää kääntyä niiden valtioiden hallitusten puoleen, joissa on pankkien kotipaikka.

–Saksa siis haluaa säilyttää itsellään päätösvallan, mitä saksalaisia pankkeja pääomitetaan ja kuinka paljon. Toisin sanoen Saksa ja sen läheisin kumppani Ranska pyrkivät sopimusmuutoksilla varautumaan pankkiensa pääomittamiseen, joka tapahtuisi muiden jäsenmaiden tuella, Taimio arvioi.