Katujengien aiheuttaman häiriön ja rikollisuuden määrä on yritysten mukaan lisääntynyt selvästi, ja sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan. Helsingin seudun kauppakamarin kyselyssä 35 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi, että jengikäyttäytyminen on häirinnyt liiketoimintaa.