Sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet huolimatta lukuisista erojen kaventamiseen tähdänneistä ohjelmista. Sen sijaan alueellisia ja sukupuolten välisiä terveyseroja on onnistuttu jo supistamaan.