Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta pikaisia toimenpiteitä lapsiköyhyyteen puuttumiseksi.

Köyhien lasten määrä on kasvussa Suomessa. Tuoreimpien vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan lapsista 10,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa 110 000 lasta. Vuonna 2015 luku oli 9,4 prosenttia.

Kurttila on antanut valtioneuvostolle eli Suomen hallitukselle arvion Suomen köyhien lasten asemasta. Hän tuo vuosikirjassaan esiin, että köyhyyden lisääntymiseen on syypää myös hallitus.

– Suomessa köyhien lasten osuus kaikista lapsista on kasvussa. Viime vuosina tehdyt lapsilisien leikkaukset ja sosiaalietuuksien indeksitarkistusten jäädytykset vaikeuttavat köyhien perheiden asemaa. Kun vuonna 1994 kolmesta lapsesta vuoden 2015 hintatasossa sai lapsilisää 513 euroa, vuonna 2019 tämä lapsilisä on enää 319 euroa, Kurttila sanoo tiedotteessa.

Kurttilan mukaan tilanne on vakava ja lapset kokevat köyhyyden monet ilmiöt niin koulussa, vapaa-ajalla kuin kotona.

– Päättäjät eivät voi odottaa seuraavaa hallituskautta. Hallituksen on linjattava kiireellisistä toimenpiteistä köyhyyden vähentämiseksi. Köyhyys on yhteiskunnalle kallista. Erityisen kallista on lasten köyhyys. Siihen meillä ei ole varaa, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu tekee Vuosikirjassaan useita esityksiä köyhyyden poistamiseksi.

– Lapsiasiavaltuutettu muun muassa esittää, että toisen asteen koulutus tulisi säätää maksuttomaksi, varhaiskasvatusoikeus palauttaa kokopäiväiseksi kaikille lapsille ja kuntien tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea enemmän vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukemiseksi, Kurttila listaa tiedotteessaan.