Kreikka on saanut Euroopan vakausmekanismiin (EVM) kuuluvan kolmivuotisen vakaustukiohjelmansa päätökseen. Euroopan komissio arvioi Kreikan nyt turvanneen paikkansa euroalueen ja Euroopan unionin ytimessä.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker hehkuttaa vakaustukiohjelman päättymistä tärkeänä saavutuksena Kreikalle ja Euroopalle.

–Kreikan kansa on vastannut vaikeisiin haasteisiin rohkeasti ja määrätietoisesti, ja Kreikan eurooppalaiset kumppanit ovat tukeneet sen ponnisteluja solidaarisesti. Olen aina pyrkinyt siihen, että Kreikka säilyy EU:n ytimessä. Kreikkalaiset, jotka aloittavat uuden nyt aikakauden monipolvisessa historiassaan, voivat aina luottaa minuun liittolaisenaan, kumppaninaan ja ystävänään, Juncker sanoo komission tiedotteessa.

Talouskomissaari Pierre Moscovicin mukaan vakaustukiohjelman päättyminen on euroalueen näkökulmasta ”symbolinen osoitus eksistentiaalisen kriisin päättymisestä”.

Kreikalle on EVM-vakaustukiohjelman puitteissa myönnetty yhteensä 61,9 miljardia euroa lainoja, joiden edellytyksenä on ollut merkittävien rakenteellisten uudistusten toteuttaminen. Kaikkiaan Kreikalle on vuodesta 2010 lähtien myönnetty lainoja yhteensä 288,7 miljardin euron arvosta. Tästä summasta 256,6 miljardia on sen eurooppalaisilta kumppaneilta ja 32,1 miljardia euroa Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

Komissio korostaa, kuinka Kreikan julkishallinnon ja oikeusjärjestelmän tehokkuutta on parannettu ja maahan on perustettu myös riippumaton julkisten tulojen virasto. Rakenteellisilla uudistuksilla on parannettu Kreikassa toimivien yritysten kilpailukykyä.

Kreikan talouskasvu on vuosien 2010 ja 2017 välisenä aikana elpynyt –5,5 prosentista 1,4 prosenttiin, ja sen odotetaan säilyvän 2 prosentissa vuosina 2018 ja 2019. Julkisen talouden rahoitusasema on vuosien 2009 ja 2017 välisenä aikana parantunut mittavasta 15,1 prosentin alijäämästä 0,8 prosentin ylijäämään.

Komissio huomauttaa, että vaikka työttömyys Kreikassa on edelleen ”liian korkea”, uusien lukujen valossa kreikkalaisten työttömyys putosi toukokuussa ensimmäistä kertaa syyskuun 2011 jälkeen alle 20 prosentin, 19,5 prosenttiin.

–Kreikan toteuttamilla mittavilla uudistuksilla on luotu perusta kestävälle elpymiselle. On varmistettava, että saavutetut tulokset ovat pitkäaikaisia, jotta kreikkalaiset hyötyvät ponnisteluistaan ja tekemistään uhrauksista. Eurooppa seisoo edelleen Kreikan rinnalla, talouskomissaari Moscovici korostaa.