Suomen vuosina 2010–2012 Kreikalle myöntämän kahdenvälisen lainan ensimmäinen maksuerä erääntyy kesäkuun puolivälissä, vahvistaa valtionvarainministeriö. Maksuerän suuruus on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Suomi myönsi kahdenvälistä lainaa Kreikalle noin miljardin maalle myönnetyn ensimmäisen apupaketin yhteydessä, jossa Kreikalle myönnettiin muiden jäsenmaiden toimesta yhteensä 53 miljardia euroja kahdenvälisiä lainoja.

Kreikan on määrä maksaa velkansa Suomelle takaisin vuodesta 2020 lähtien siten, että viimeinen maksu erääntyy vuonna 2041. Maksuerän suuruus nousee asteittain niin, että vuonna 2020 maksettavaa kertyy Kreikalle yhteensä noin 13 miljoonaa euroa ja vuosina 2022–2039 vuosittain noin 50 miljoonaa euroa.

Kansainvälisien rahoitusasioiden asiantuntija, finanssineuvos Jouni Sinivuori valtionvarainministeriöstä uskoo, että Kreikka maksaa maksuerät Suomelle.

”Kyllä minä pidän hyvin todennäköisenä, että Kreikka pystyy summista suoriutumaan. Ne ovat kuitenkin aika pieniä summia loppujen lopuksi kehittyneen valtion maksettavaksi”, Sinivuori sanoo.

Myös Euroopan Unionin (EU) perussopimuksen SEUT 125 artikla, joka kieltää jäsenmaita ottamasta kantaakseen toisten maiden velkoja, velvoittaa Kreikkaa maksamaan velkansa muille jäsenmaille.

”Jos Kreikka ei nyt ajaudu täysin maksukyvyttömäksi, niin kyllä se EU:n perussopimuksen vaatimus siitä, että muiden jäsenmaiden myöntämät lainat pitää maksaa takaisin on aika vahva”, Sinivuori uskoo.

Tällä hetkellä Kreikan maksukyky on Sinivuoren mukaan hyvä, mutta koronakriisin syventyminen voi ”ääritapauksessa” johtaa muutoksiin maksuaikatauluissa, hän lisää.

Kreikan lainan korko on 3 kuukauden euribor, johon on summattu puolen prosentin korkomarginaali.

Kreikka on maksanut Suomelle joulukuun loppuun mennessä korkotuottoja yhteensä 68,8 miljoonaa euroa ja palkkioita 5,0 miljoonaa euroa.

Kreikalle on myönnetty kolmen eri lainaohjelman yhteydessä vuosina 2010–2018 velkaa yhteensä 270 miljardia euroa, joista Suomen vastuut ovat yhteensä 4,66 miljardia euroa.

Lue seuraavaksi: