Suomen Kreikka-tukeen koplaama varsinainen vakuussopimus pysyy salaisena myös eduskunnan suurelta valiokunnalta. Sopimuksen pääkohdat toimitetaan valiokunnan tietoon, mutta varsinaista sopimusta ei sille näytetä.