Suurta huolta sdp:n piirissä aiheuttaneen niin sanotun toisiolain toteutus on edennyt. Viime toukokuussa voimaan tullut toisiolaki mahdollistaa suomalaisten terveystietojen helpomman käytön tutkimuksessa ja yritysten innovaatio- ja kehitystoiminnassa.

Terveystietojen saamiseksi on pyydettävä lupaa. Tietolupaviranomainen myöntää tietoluvat silloin, kun tietoja on tarpeen yhdistellä eri rekisterinpitäjiltä tai jos tarvitaan tietoja yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

”Tietolupaviranomainen on perustettu ja siellä on käynnistymisvaihe. Toimintaa suunnitellaan ja rekrytointeja tehdään”, sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa kertoi.

Lähesmaan mukaan vaikuttaa siltä, että neuvontapalvelut saadaan käyntiin vuoden loppuun mennessä.

”Tarkoitus on, että voimme ottaa vastaan ensimmäisiä tietopyyntöjä ensi vuoden alussa ja myöntää tietolupia huhtikuussa.”

Lakihankkeen vastuuministerinä ollut viime hallituksen sosiaali- ja terveysministeriön perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi viime keväänä, että toisiolaki tuo uskottavuutta terveysalan kasvuun.

Kun toisiolaki oli hyväksytty eduskunnassa, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sdp:n kansanedustajat antoivat sille kovaa kritiikkiä ja arvostelivat, että sen lopputulos on ”repaleinen ja epäselvä”.

”Kyseessä on laki, jonka nojalla suomalaisten erittäin arkaluonteisia henkilötietoja tullaan yhdistelemään eri rekistereistä ja kokoamaan yhden tietolupaviranomaisen alaisuuteen. Kyse on tietoturvan ja kansalaisten yksityisyydensuojan kannalta keskeisistä kysymyksistä, mistä syystä myös lainsäädännön tulisi olla erityisen huolellista”, silloinen sote-valiokunnan puheenjohtaja ja nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) arvosteli tiedotteessa.

”Käytännössä koko Suomi otetaan tässä koelaboratorioksi, vailla täyttä varmuutta siitä, että kansalaisten henkilötiedot olisivat kaikissa olosuhteissa turvattuna”, kansanedustaja Kristiina Salonen (sd) kritisoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tietolupaviranomainen luovuttaa tiedot aina siten, että henkilöiden tietosuoja maksimoidaan kussakin käyttötilanteessa.

Yritysten kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on mahdollista saada ainoastaan tilastotietoa, josta yksilöitä ei voi tunnistaa.

Tutkimus- ja viranomaiskäyttöön voidaan myös antaa niin sanottua pseudonymisoitua tietoa. Pseudonyymi tarkoittaa, että ennen tietojen yhdistämistä, tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevat henkilötiedot korvataan esimerkiksi numerotunnisteilla tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole enää niistä tunnistettavissa ilman lisätietoja.

”Tietoturva on kysymys, joka meidän pitää varmistaa kaikissa tilanteissa. Tällaista lakia tehdään maailmassa ensimmäistä kertaa ja siinä on varmasti jatkossa kehittämistä”, Lähesmaa sanoi.

Terveystietojen hankkiminen on maksullista, mutta ministeriön mukaan maksut pidetään kohtuullisina.

Tietolupaviranomainen toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa, ja sillä on erillinen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä johtaja sekä ministeriön asettama ohjausryhmä.