Keskusrikospoliisin (KRP) päällikkö Robin Lardot on pidätetty virastaan, kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan Lardot ei hoida tehtäviään, sillä häntä vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Virasta pidättäminen tulee voimaan välittömästi ja Lardotin sijaisena toimii toistaiseksi apulaispäällikkö Tero Kurenmaa.

” Virasta pidättämisellä halutaan varmistaa kansalaisten luottamus poliisiin myös oikeusprosessin aikana. Syyte ei koske Lardotin nykyistä tehtävää Keskusrikospoliisin päällikkönä. Hänen asemansa Keskusrikospoliisin johdossa on kuitenkin niin merkittävä, että sisäministeriö katsoo syytteen heikentävän Lardotin edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä oikeudenkäynnin aikana”, sisäministeriö kertoo.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti viime kuussa syytteet Lardotia vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimiessaan Poliisihallituksen poliisijohtajan ja rikostorjuntayksikön päällikkönä vuosina 2010–2013.

Syytteitä on nostettu myös Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapiota, entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukko Riikosta vastaan. Aapio on niin ikään jo pidätetty virasta, Paatero ja Riikonen ovat jo eläkkeellä.

Syytteet liittyvät Helsigin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosjuttuun. Kyse on Helsingin poliisin huumausaineyksikön laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja lähteiden rekisteröimisessä sekä sitä, etteivät esimiehet ole viipymättä puuttuneet virheisiin.