Poliisihallituksen asettama työryhmä on luovuttanut sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr) raporttinsa poliisin toimintavalmiusajoista. Marinin hallitusohjelman mukaan poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko Suomeen.

Poliisin vasteajalla tai toimintavalmiusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka tehtävän vastaanottamisesta kestää siihen, kun poliisi on hälytyskohteessa valmiina toimimaan. Hallitusohjelman kirjauksen tarkoituksena on lisätä viranomaisen läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin alueilla, joissa on heikompi palvelutaso.

Työryhmä esittää uudeksi toimintavalmiusajan tarkastelumalliksi viisiportaiseen riskiluokitteluun perustuvaa mallia. Esitetyssä mallissa tarkastellaan ainoastaan A-kiireellisyysluokan tehtäviä ja enimmäistoimintavalmiusajat määritellään riskialueittain.

Esityksen mukaan poliisin olisi oltava paikalla enimmäisajan sisällä 80 prosentissa kiireellisistä hälytystehtävistä.

Riskialueina mallissa ovat isot kaupungit, kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat, maaseutumaiset kunnat sekä maaseutumaiset kunnat, joissa edellisen viiden vuoden aikana on ollut keskimäärin enintään 50 A-kiireellisyyden hälytystehtävää vuodessa.

Työryhmän esittämä enimmäisvasteaika vaihtelee suurten, yli 120 000 asukkaan kaupunkien 11 minuutista syrjäseutujen maaseutumaisten kuntien 55 minuuttiin. Nykyiset toteutumat, eli aika jossa poliisi saapui paikalle vuonna 2019 80 prosentissa kiireisistä tehtävistä, ovat suurissa kaupungeissa 7-11 minuuttia ja syrjäseuduilla 14-144 minuuttia.

Tarkemmin työryhmän esittämistä enimmäistoimintavalmiusajoista ja toteutumista taulukossa:

POLIISIN TYÖRYHMÄN ESITYS JA NYKYINEN TOIMINTAVALMIUS
RiskialueetEnimmäistoimintavalmiusajat (80 % A-kiireellisyyden tehtävistä)Toteuma 2019 (80 % A-kiireellisyyden tehtävistä)
Isot kaupungit (yli 120 000 asukasta)11 minuuttia7,13–11,14 minuuttia
Kaupunkimainen kunta18 minuuttia6,69–37,37 minuuttia
Taajaan asuttu kunta30 minuuttia13,32–47,95 minuuttia
Maaseutumainen kunta35 minuuttia18,32–41,60 minuuttia
Maaseutumainen kunta, jossa ka 50 tai alle A-tehtävää vuodessa55 minuuttia14,23–144,26 minuuttia

Syrjäseutujen tilannetta siis pyrittäisiin parantamaan uudella järjestelmällä, minkä tavoitteen toteuttamiseen työryhmä esittää myös näkemyksensä tarvittavista resursseista.

”Riskialueiden sisällä kaupunkien ja kuntien välillä on isoja vaihteluja toteutuneessa toimintavalmiusajassa johtuen alueiden erilaisuudesta ja erilaisista toimintaympäristöistä. Esimerkiksi riskialueeseen 5 kuuluu kaikkiaan 137 kaupunkia tai kuntaa, joissa 18:ssa ei vuonna 2019 päästy määriteltyyn 55 minuutin enimmäistoimintavalmiusaikaan. Määritellyt enimmäistoimintavalmiusajat on kuitenkin mahdollista saavuttaa useimmissa kaupungeissa ja kunnissa jo nykyisillä resursseilla toimintaa tehostamalla ja toteuttamalla seuraavassa luvussa mainittuja toimenpidesuosituksia”, työryhmän raportissa todetaan.

LUE SEURAAVAKSI: