Suomen huoltovarmuuden lähtökohta Ukrainan sodan luomaan epävarmuuden tilaan on hyvä, mutta poikkeuksellisen ja vakavan tilanteen vuoksi Suomessa on ryhdytty ”tässä ja nyt” myös pikaisiin toimiin yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.