Saksalla on käsissään jo vuonna 2021 isohko uusi ongelma, kun maan ensimmäiset tuulivoimalat vanhenevat mutta niiden kierrätystä ei ole suunniteltu lainkaan.

Saksan ympäristöviraston mukaan maan ensimmäiset 20-vuotiset tuulivoimatuet umpeutuvat ensi vuonna, ja vanhat voimalat vaihdetaan uusiin tehokkaimpiin monin paikoin vuonna 2021. Kaikkia vanhoja ei tosin korvata uusilla samalla sijaintipaikalla.

Varsinkin tuulivoimalan lapojen lasikuitulujitteiden kierrätyksestä tulee ongelma. Vuonna 2021 Saksassa tuulivoimaloiden purkujätteistä kuoriutuu pelkkää lasikuitulujitetta 50 000 tonnia.

Suomen tuulivoimalayhdistyksen mukaan roottorin lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimateriaaleista, joissa käytetään lasikuitua ja joskus myös hiilikuitua tai puuta yhdessä epoksin tai polyesterin kanssa.

Saksassa ei ole toistaiseksi liittovaltion eikä osavaltioiden säätelyä tuulivoimaloiden kierrätyksestä, ministeriö toteaa 250-sivuisessa raportissaan, mutta eipä ole maassa riittävästi myöskään purkujätteiden käsittelykapasiteettia.

Epävarmaa on muun muassa lasi- ja hiilivahvisteisten muovien kierrätyksen kannattavuus kierrätysbisnekselle. Esimerkiksi lasikuitulujitetta maassa kierrättää tätä nykyä vain yksi laitos.

Ala ei ole myöskään varautunut taloudellisesti vanhentuvien voimaloiden purkutöihin. Purku kiihtyy 2020-luvun puolivälissä. Vuonna 2038 voimaloiden alasajon alasajon kustannusten ”aukko” kuten ministeriö asiaa kuvaa, kasvaa 300 miljoonaan euroon. Tuulivoimayhtiöt ovat ilmeisesti varautuneet alasajoon, mutta rahaa ei ole riittävästi tarpeeseen nähden.

Purkamisen ohjeistusta mutkistaa se, että voimalamalleja ja niiden sijaintipaikkoja on erittäin monenlaisia eri vuosikymmeniltä.

Welt-lehden mukaan Saksan tuulivoimayhdistys väitti aiemmin, ettei kierrätyksestä tule ongelmaa, sillä samoja materiaaleja käytetään myös auto- ja lentoteollisuudessa ja niiden kierrätyksen pitäisi olla kunnossa.

Welt-lehden mukaan purettavien tuulivoimaloiden betoniperustukset on Saksassa tapana jättää sille sijoilleen, mutta ministeriö päättelee nyt, että ne olisi parempi ottaa uudelleenkäyttöön.

Myös käytäntöön, jossa roottorilavat sahataan pienemmiksi osiksi tuulivoimalan sijaintipaikalla maan pinnalla esimerkiksi peltoalueilla, pitäisi saada säätelyä ministeriön mukaan. Huolta herättää irtoavien hiilikuitujen päätyminen luontoon ja hengitykseen.

Saksassa on käytössä yli 27 000 maatuulivoimalaa. Maata on pidetty tuulivoiman kansainvälisenä mallimaana viime vuosikymmenet.

Myös Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimaloiden kierrätyksessä suurin ongelma ovat lavoissa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit. Se myöntää, ettei niiden uusiokäyttö ole vielä mahdollista.

”Lavat pitää toimittaa jätteenkäsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Joissain tapauksissa lavoista voidaan tehdä käyttö- tai taide-esineitä”, yhdistys kirjoittaa.

Suomen tuulivoima-alan mukaan betoniperustukset voidaan jättää paikoilleen, jos alueen teollisena alueena käyttö jatkuu tai ne kerätään ja murskataan täyttömaaksi tai kaatopaikalle. Tätä luontoonjättöä Saksan ympäristöviranomainen nyt kuitenkin siis moittii.

Yhdistyksen mukaan lähes 80 prosenttia koko tuulivoimalasta on kierrätettävissä.