SKAL Kuljetusbarometrin perusteella alkuvuosi oli ennustettua parempi kuljetusyrityksille.

Asutusalueiden, kauppakeskusten, teiden ja tuotantolaitosten rakentaminen kasvattivat kuljetuspalveluiden myyntiä eri puolilla maata. Kehitys on myönteisintä eteläisimmässä sekä itäisessä ja keskisessä Suomessa.

Rakentamisen vilkkaus näkyy suotuisasti kuljetusyritysten taloudessa ja kesän ennusteessa. Keväällä liikevaihtoa kertyi edellisvuotta enemmän erityisesti kappaletavarakuljetuksissa ja säiliöautoliikenteessä sekä jakelu- ja massatavarakuljetuksissa.

Jakelua lukuun ottamatta nämä kuljetuslajit näkyvät Keski- ja Itä-Suomessa meneillään olevissa tuotantolaitosten ja kauppakeskusten rakennushankkeissa sekä pääkaupunkiseudun asutuskeskusten ja Länsimetron rakentamisessa.

Puu- ja elintarvikekuljetuksissa liikevaihdon kehitys oli keväällä suunnilleen viimevuotisella tasolla.

Kaupan alalla kuluttajakysynnän kasvua saadaan vielä odotella.

Lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista itäsuomalaisista kuljetusyrityksistä kasvatti liikevaihtoaan alkuvuonna (23 % 2/2015). Keskisuomalaisista kasvuun ylsi 45 % (31 % 2/2015).

Heikentyvää liikevaihtoa raportoi 36 % (46 % 2/2015) itäsuomalaisista ja 22 % keskisuomalaisista yrityksistä (41 % 2/2015). Myös Sisä-Suomessa oli runsaasti edellisvuotta enemmän liikevaihtoaan kasvattaneita yrityksiä (41 % vs. 22 % 2/2015).

Viisarit kuitenkin pakkasella

Barometrin viisarit ovat silti pakkasella, sillä kaikissa kuljetuslajeissa ja kaikilla alueilla löytyy enemmän laskijoita kuin nousijoita, SKAL:n tiedotteessa sanotaan.

Vaikka kuljetusten kysyntää ajaa pitkälti rakentaminen, maa-aineskuljetuksia suorittavista yrityksistä vain 26 % oli parantanut liikevaihtoaan kevään aikana (vrt. 22 % 2/2015), ja peräti 41 % kärsi heikentyneestä liikevaihdosta (52 % 2/2015).

Tämä selittyy kausivaihtelulla, sillä maa-aineskuljetukset elpyvät säiden lämmetessä. Maa-aineksia kuljettavista yrityksistä 40 % ennusti kuljetusmäärien kasvua kesällä.

Kuljetusbarometriin vastanneissa oli viime vuotta enemmän kannattavuuttaan parantaneita yrityksiä.

Eniten kannattavuuttaan kasvattaneita nähtiin pääkaupunkiseudulla (25 % vrt. 17 % 2/2015) ja säiliöauto-, sopimus- ja ulkomaanliikenteen yrityksissä (22 % vrt.. 14 % 2/2015).

Kaakkois-Suomi kärsii edelleen rakentamisen ja idänkaupan hiljaiselosta sekä talouspakotteista.

Markkinoiden uusjakoa on käynnissä eri puolilla maata. Kannattamattomimmat yritykset jättävät välttämättömät kalustoinvestoinnit tekemättä ja lopettavat toimintansa.

Kuljetusmäärissä ei näy voimakasta kehitystä. Vastanneista 24 % oli kasvattanut ajosuoritettaan, mutta hieman useampi (27 %) raportoi laskeneesta ajosuoritteesta. Tämä voi osittain selittyä kaupan ja teollisuuden keskittymisellä ja sillä, että kasvua tapahtui pääkaupunkiseudulla.

Markkinoiden uusjako ja lisääntynyt kysyntä heijastuvat uusien kuorma- ja pakettiautojen hankintoihin.

Pitkäaikaistarkastelussa uusien kalustoyksiköiden hankinnat lähestyvät mitta- ja massauudistuksen aikaa vuosien 2013–2014 vaihteessa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen julkistaman tilaston mukaan uusien kuorma-autojen kauppa virkistyi 27 % viimevuotisesta ja pakettiautojen kauppa 13 %.

Matkaa vuoden 2008 lukemiin on edelleen, mutta jos luotamme kuorma-autoindeksiin, markkinoilla on talouskasvua lupaavia merkkejä, todetaan SKAL:n tiedotteessa.

SKAL ry:n vuoden 2016 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 479 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4300 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 26.5.–5.6.2016.

Katso tästä muita juttuja SKAL:sta

Tilaa tästä Autotodayn ilmainen uutiskirje.