Kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen kääntelystä saatetaan pian luopua, mutta jääkö pysyvästi käyttöön kesä- vai talviaika?

Kun asiaa mitataan ihmisten terveydellä, tutkimustulokset puhuvat talviajan puolesta.

"Aiheesta on julkaistu yli kymmenen tieteellistä artikkelia, ja niiden keskeinen viesti on se, että läpi vuoden valoisammat aamut on terveyden kannalta parempi vaihtoehto", Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen sanoo.

"Lisäksi tutkimustieto ihmisen sisäisen kellon toiminnasta on tämän tiedon suhteen loogista ja vahvistaa tätä päätelmää."

Elinkeinoelämän kannalta tärkeintä on, että linja on yhtenäinen koko Euroopassa. Sen enempää kantaa kesä- tai talviajan puolesta ei ole ottanut esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

"Jos kellojen kääntämisestä luovutaan, niin luovutaan sitten yhdessä muun Euroopan kanssa, ettei muodostu kovaa hässäkkää", sanoo asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta.

Aikavyöhykkeen vaihtokaan niin, että Suomi olisi Keski-Euroopan kanssa samassa ajassa, ei ole hänen mukaansa liike-elämän kannalta välttämätöntä.

"Sähköinen kommunikointi on kehittynyt niin, ettei sillä ole samalla tavalla väliä kuin aiemmin", Räsänen sanoo.

EU-komissio saattaa suositella jäsenmaille kesäaikaa pysyväksi. Sen kuvan ainakin antaa saksalaisen ZDF:n juttu, johon on haastateltu komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Komissio ei kuitenkaan ole ottanut asiaan virallista kantaa.

Myös matkailuala saattaisi hyötyä kesäajasta hitusen enemmän pitkien ja valoisien kesäaikojen vuoksi.

Suomesta lähtöisin ollut aloite kellojen kääntelystä luopumisesta keräsi laajan kannatuksen EU:n kansalaisilleen järjestämässä kyselyssä. Elokuun lopulla päättyneen kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta luopuisi kellojen siirrosta. Kyselyyn vastasi 4,6 miljoonaa ihmistä.

"Siirtelyn on jo aika jäädä historiaan täysin turhana säätelynä. Kellojen siirrosta tehtyjen tutkimusten lopputulema on selkeä: siirtelystä ei ole hyötyä, mutta haittoja sen sijaan on lukuisia", kellojen kääntämisestä luopumista ajanut Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja ja meppi Heidi Hautala (vihr) kommentoi tiedotteessa.

EU pui nyt jatkotoimia. Kyselyn jälkeen Euroopan komissio suosittelee parlamentille kellojen kääntelystä luopumista. Tällöin jokainen jäsenvaltio saisi päättää, missä ajassa pysyisi.

Suomen hallitus ei ole ottanut kantaa siihen, pitäisikö käyttöön jättää kesä- vai talviaika.

Toistaiseksi kellojen siirtelystä on säädetty EU-direktiivillä. Jäsenmaat voivat kuitenkin itse päättää, mille aikavyöhykkeelle kuuluvat.