Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä ei käytännössä ollut muuta mahdollisuutta kuin myöntää ero pääministeri Juha Sipilälle (kesk). Näin katsoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Presidentin kansliasta oltiin yhteydessä Pöystiin Sipilän eronpyynnöstä. Myöhemmin ohjenuoraa oikeuskanslerilta pyysi myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Pöysti valottaa, että kummassakin yhteydenotossa oli kyse valtiosääntöoikeudellisesta menettelytavasta pääministerin pyytäessä eroa.

”Presidentin täytyy pääsääntöisesti seurata pääministerin aloitetta. Presidentillä ei juuri ole muita toimintamahdollisuuksia. Tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa voi olla, mutta kyllä poliittisten aloitteiden tekeminen hallituksen istumisesta ja muun osalta, niin ei näissä normaaliolosuhteissa ole juuri muita vaihtoehtoja”, Pöysti sanoo.

Linjan sanelee perustuslaki, jossa todetaan sanatarkasti, että ”presidentti myöntää pyynnöstä eron valtioneuvostolle tai ministerille”.

Kysyttiinkö teiltä, onko tasavallan presidentillä tässä yhteydessä muuta mahdollisuutta kuin myöntää ero?

”En lähde tässä avaamaan niitä keskusteluja, joita olen siihen suuntaan käynyt”, Pöysti vastaa.

Kun Sipilä pyysi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä eroa, kyse oli Pöystin mukaan samalla koko hallituksen eronpyynnöstä. Tavallisesti vastaavassa tilanteessa aloitettaisiin uudet hallitusneuvottelut tai pidettäisiin uudet vaalit.

Eduskuntavaaleja ei ehditä enää tässä vaiheessa aikaistamaan, kun ilmoitus äänioikeudesta on tupsahtanut jo niin Pöystin kuin lukuisan muunkin kansalaisen postilaatikkoon.

”Se on teknisesti mahdotonta. Ehdokkaalla täytyy olla kampanja-aika, ja oikeastaan äänioikeusrekisterikin on jo luotu. Äänioikeusilmoituskirje tuli itsellenikin jo postissa. Eduskuntavaaleja ei voi enää aikaistaa”, Pöysti sanoo uusista vaaleista.

Sipilän hallituksen jatkolle niin sanottuna toimitusministeristönä aina siihen saakka, kunnes eduskuntavaalien jälkeen valittu hallitus aloittaa, ei Pöystin mukaan ole mitään valtiosääntöoikeudellista estettä. Perustuslaki kuitenkin edellyttää, että nykyiset eduskuntaryhmät neuvottelevat uuden poliittisen hallituksen muodostamisesta.

”Olen sellaisen valtiosääntöoikeudellisen kannanoton tehnyt, että nyt kun hallitus on eroa pyytänyt ja presidentti eron myöntänyt, niin vaikka vaalit ovat lähellä, täytyy perustuslain edellyttämä eduskuntaryhmien neuvottelu pitää. Siinä sitten selviää, onko edellytyksiä muodostaa hallitus vai jatkaako nykyinen hallitus toimitusministeristönä”, Pöysti kertoo.

Juuri tästä yksityiskohdasta Pöystiä konsultoi Kaikkonen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja välitti lauantaina julkisuuteen tiedon muille eduskuntaryhmille lähettämästään kutsusta yhteisiin neuvotteluihin.

”Perustuslakiin viitaten kutsun eduskuntaryhmät neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta”, Kaikkonen ilmoitti.

Samalla Kaikkonen kertoi ehdottavansa, että nykyinen Sipilän hallitus jatkaisi niin sanottuna toimitusministeristönä. Eduskunnan on määrä jättäytyä istuntotauolle perjantain jälkeen ja ennakkoäänestyksen alkamiseen on enää runsaat kolme viikkoa aikaa.

”Tässä ovat vaalit niin lähellä, että välttämätöntä pakkoa ei ole ryhtyä muodostamaan poliittista hallitusta, ellei sille löydy selkeä pohja ja harkita niin viisaaksi tehdä”, Pöystikin katsoo.

Käytännössä toimitusministeristö hoitaa enää vain juoksevia asioita eikä esimerkiksi valmistele lakeja. Toimitusministeristön erottaa varsinaisesta hallituksesta se, että toimitusministeristö ei nauti eduskunnan poliittista luottamusta.

”Kyse ei ole suoranaisesta epäluottamuksesta, mutta eduskunnan äänestämän hallitusohjelman mukaista tukea tukea valtioneuvoston toiminnalle ja kokoonpanolle ei ole. Tämän johdosta toimitusministeristö ei voi tehdä yhteiskuntapoliittisia aloitteita tai merkittäviä asioita, mutta hoitaa niitä juoksevia asioita, joita ei voi lykätä”, Pöysti sanoo.

”Ylimmän hallitusvallan ja ylimmän hallintovallan käyttöön ei voi tulla katkosta, niin toimitusministeristö hoitaa juoksevia asioita, kunnes uusi eduskunnan parlamentaariseen enemmistöön nojaava valtioneuvosto on muodostettu.”

Päivitys klo 13.33: Oikeuskansleri Tuomas Pöysti täsmensi jälkikäteen käyneensä keskusteluja vain tasavallan presidentin kanslian edustajien kanssa, mutta ei suoraan tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

LISÄÄ AIHEESTA:

Keskustan lehti sanoo sen suoraan: Sipilän temppu ”vapautti keskustan vaalikentille”

Juha Sipilän menettely perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi? ”Siihen tarvitaan 10 kansanedustajaa”

”Pääministerin eronpyyntö vain muutamaa viikkoa ennen eduskuntavaaleja on nykyisen perustuslain valossa hyvin arveluttava”

Juha Sipilältä ”raju ratkaisu”: Näin edetään nyt

Näkökulma: Juha Sipilän onneton info – ”Räikeä tyylirikko”