2,6 miljardia euroa. Niin paljon pelkää Kuntaliitto menettävänsä neljän vuoden vaalikauden aikana valtionosuuksien leikkauksina. Kuntaliitto