Suomessa on ollut mahdollista jättää kansalaisaloitteita eduskunnalle vuodesta 2012 lähtien, ja toukokuuhun 2023 mennessä vireille on laitettu jo 1449 aloitetta. Suurin osa kansalaisaloitteista kuitenkin hylätään eduskunnassa, ja osa raukeaa, sillä valiokunnissa ei ehditä käsitellä jokaista aloitetta vaalikauden aikana.