Lasten ja nuorten psyykenlääkkeiden käytössä on merkittäviä alueellisia eroja. Perjantain Mediuutisten mukaan Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella oli viime vuonna muuta maata selvästi enemmän psyykenlääkkeitä käyttäviä lapsia ja nuoria.

Kansaneläkelaitoksen tilastojen kärjessä ovat Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirit, joissa molemmissa 2,1 prosenttia alle 20-vuotiaista sai psyykenlääkkeitä. Se on lähes kolme kertaa enemmän kuin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, missä määrä on valtakunnallisesti pienin.

Kuopion yliopiston nuorisopsykiatrian professorin Eila Laukkasen mukaan runsas lääkitys selittyy ennen kaikkea sillä, että psykiatreja ja psykoterapeutteja on liian vähän.

–Kun hoitopalveluja on vähän, nuorta yritetään auttaa lääkkeillä, Laukkanen sanoo.

Alueelliset erot voivat osittain johtua myös sairastuvuudesta ja hoitokäytännöistä. Tutkimuksissa on huomattu, että väestökatoalueella useampi lapsi sairastuu psyykkisesti.