Yrittäjien työmarkkinatukea on hakenut kevään ja kesän aikana yhteensä 34 000 hakijaa. Kelan mukaan hakemuksia odotettiin lähes kaksinkertaisesti, 60 000 kappaleen verran.

Yrittäjille koronaviruspandemian aikaan perustettua tukimuotoa on haettu etupainotteisesti. Kelan pääjohtaja Outi Antila huomauttaa, että uusia hakijoita voi tulla vielä, mutta ei pidä uutta hakijapiikkiä todennäköisenä. Yrittäjien työmarkkinatuen hakijamäärät ovat Kelan tilastojen mukaan laskeneet nyt alle viiteensataan hakijaan viikossa.

LUE SEURAAVAKSI:

Antilan mukaan vähäiset hakumäärät voivat johtua muun muassa muista tarjolla olevista tuista. Hän ei usko hakukriteerien olevan syynä toteutuneiden hakemusten jäämiseen arvioidusta. Koronavirustoimien kesto arvioitiin Kelassa alkujaan pidemmäksi kuin millaisina ne lopulta toteutuivat.

”Ehkä avautuminen tapahtui nopeammin kuin mitä alun perin ajateltiin”, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Hallituksen esityksessä arvioitiin, että koronakevään aiheuttama muutos yritysten toimialoihin koskettaisi karkeasti noin 285 000 yritystä. Esityksessä mainitaan lukuna 71 200 yritystä, mikä olisi tarkoittanut työttömyysturvan hakemista joka neljännessä koronakevään vaikeuksiin johtamien alojen yrityksessä.

LUE SEURAAVAKSI:

Jauhiainen spekuloi, että myös tuen suuruus on voinut vaikuttaa sen hakijoiden määrään laskevasti.

”Voi olla, että monelle yrittäjälle olennaisempaa on saada pidettyä yritys pystyssä, jolloin oma talous on enemmän säästöjen ja perheenjäsenten varassa. Tällöin on mahdollista, että yrittäjät olisivat ajatelleet, että minä en noin pienten rahojen takia tukea hae.”

Alle 35-vuotiaiden työttömyysturvahakemusten määrä kolminkertaistui

Koronakevät lisäsi Kelan mukaan erityisesti alle 35-vuotiaiden ja naisten työttömyysturvan hakemusten määrää.

Suurimmillaan alle 35-vuotiaiden hakemusten määrä oli huhtikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin hakemuksia oli lähes 15 000. Vuotta aiemmin samaan aikaan niitä oli alle 5 000, eli viikon aikana tulleiden hakemusten määrä kolminkertaistui.

LUE SEURAAVAKSI:

Myös perustoimeentulotuen uusia saajia oli viime vuotta enemmän. Erityisesti heitä oli nuorissa ikäryhmissä. Kevään ja kesän perusteella luvut olivat korkeimmillaan kesäkuussa, jolloin uusia saajakotitalouksia oli noin 15 000, kun vuotta aiemmin niitä oli noin 10 000 kappaletta. Uudet kotitaloudet muodostavat vain pienen osan perustoimeentulotuen saajista, joista valtaosa saa tukea toistuvasti.

Pääjohtaja ansiosidonnaisen muutoksista: ”Kela kyllä pystyy toimeenpanemaan sen”

Politiikan osapuolia laajasti keskusteluttavalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisella olisi mallista riippuen myös vaikutusta Kelaan. Pääjohtaja Outi Antila ja tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen pitävät esitysten kokoluokkaa realistisina.

”Mitä poliitikot sitten päättävätkään, niin Kela kyllä pystyy toimeenpanemaan sen. Jos asia etenee, muutokset eivät ole missään tähän mennessä esitetyssä vaihtoehdossa niin isoja, ettemmekö me selviäisi”, Antila sanoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Hän korostaa, että Kelan rooli kysymyksessä on toimeenpanevana organisaationa, ei päätöksentekijänä.

”Kela toimeenpanee sitä, mitä hallitus on ehdottanut ja eduskunta päättänyt, kuten koko sosiaaliturvan kohdalla. Jos tässä tehdään muutoksia, se on mielestäni poliittisen yhteiskunnallisen keskustelun aihe”.

Seuraavaksi Kelan huomio työttömyysturvakysymyksissä kiinnittyy yritysten lomautuksiin ja palkansaajien työttömyysturvaan. Antila huomauttaa, että teollisuuspuolelle ollaan vasta odottamassa lomautuksia.

”Keväällä alkaneet lomautusajat alkavat olla pian loppu, niin pian nähdään, alkaako sen jälkeen työttömyys. Kaikki ravintolathan eivät selvinneet koronasta, eivätkä monet hotellit ole varmaankaan edes avanneet vielä”.

LUE SEURAAVAKSI: