Suunnitellun aktiivimalli kakkosen tuomio muutoksia työttömyysturvan karensseihin esitellään työministerin kuvissa.Kuva: TEM
Suunnitellun aktiivimalli kakkosen tuomio muutoksia työttömyysturvan karensseihin esitellään työministerin kuvissa.Kuva: TEM

Ennalta kritisoitu työttömien ”aktiivimalli kakkonen” tarkoittaisi myös erittäin merkittävää muutosta työttömyysturvan karensseihin, tiedotti työ- ja elinkeinoministeriö torstaina.

Aktiivimalli kaksi on viralliselta nimeltään omatoimisen työnhaun malli. Työnhakijalta edellytettäisiin enintään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa vastineena työttömyysturvasta. Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi torstaina, että siinä missä töiden hakemisen velvoite kiristyisi ja painottuisi, vähenisivät työnhakijan muut velvoitteet.

Hallitus valmistelee nyt näitä muutoksia työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään eli niin sanottuihin karensseihin. Muutokset on tiivistetty ylläoleviin kuviin, joita ministeri Lindström esitteli tiedotustilaisuudessaan.

Jos työnhakija ei hakisi työtä työllistymissuunnitelmassa edellytetyllä tavalla, häntä muistutettaisiin työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta. Jos hakijan menettely toistuisi, hänelle asetettaisiin kestoltaan porrastetusti karenssi tai työssäolovelvoite.

– Pois käytöstä jäisivät nykyiset karenssit, jotka liittyvät tarjotun työn hakematta jättämiseen, työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytymiseen, työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämiseen, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymiseen ja työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämiseen, ministeriö tiedottaa.

Nykyisin tarjotun työn hakematta jättämisestä seuraa suoraan 60 päivän karenssi ja työllistämissuunnitelman teosta kieltäytymisestä vähintään 30 päivän karenssi. Porrastetussa mallissa annettaisiin ensin muistutus, sitten 10 päivän karenssi, sitten 20 päivän karenssi ja lopulta työssäolovelvoite, jos menettely toistuu. Varmasta työpaikasta kieltäytymisestä kuitenkin seuraa jatkossakin 90 päivän karenssi (nykyisin 30 tai 90 päivää), mutta tämä koskisi jatkossa vain kokopäiväisiä töitä, ei osa-aikaisia.

Nykyisin työttömien työnhakijoiden tulee ministeriön mukaan hakea TE-toimiston tarjoamia työpaikkoja työttömyysturvan edellytyksenä lyhyelläkin varoitusajalla.

– Uusi malli jättäisi enemmän tilaa työnhakijan omille valinnoille. Työnhakija päättäisi itse, mitä hänelle sopivaa työtä hakee ja milloin, kuitenkin kuukauden tarkastelujakson puitteissa, ministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan aktiivimalli ykkösen ja kakkosen seuraamukset eivät mene päällekkäin eli työtöntä ei rangaista tuplana.

– Samasta tilanteesta kuten esimerkiksi työn hakematta jättämisestä ei seuraisi sekä karenssia (seuraamus omatoimisen työnhaun laiminlyömisestä) että työttömyysturvan alentamista (aktiivimalli). Tämä kaksinkertainen seuraamus on estetty jo voimassa olevassa laissakin, ministeri kertoo.

Tämä johtuu siitä, että mahdollisen karenssin päätyttyä aktiivimallin tarkastelujakso alkaa alusta, ja jos etuutta oli ehditty alentaa ennen karenssia, se palaa normaalin suuruiseksi.

Hallitus lähettää omatoimisen työnhaun mallia koskevan hallituksen esityksen lausuntokierrokselle.