Peräti 55 prosenttia perussuomalaisten ja 58 prosenttia kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaista haluaisi vapauttaa kaikkien alkoholijuomien myynnin ruokakauppoihin, selviää Ehyt ry:n teettämästä kyselystä. Puolet sinisten ehdokkaista kannattaa alkoholimarkkinan vapauttamista.

Enemmistö, 60 prosenttia, eduskuntavaaliehdokkaista ei kaipaa alkoholijuomien myyntiin muutoksia, selviää yhdistyksen Aula Researchilla teettämässä kyselytutkimuksessa.

Selvästi useampi kuitenkin vapauttaisi alkoholin myyntiä lisää kuin kiristäisi nykyistä sääntelyä. Kyselyyn vastanneista ehdokkaista 23 prosenttia haluaisi vapauttaa kaikkien alkoholijuomien eli myös viinien ja väkevien alkoholijuomien myynnin ruokakauppoihin, kun 13 prosenttia haluaisi kireämpää sääntelyä.

Keskustan ja vasemmistoliiton ehdokkaista 80 prosenttia pitää nykyistä tilannetta hyvänä. Myyntiä haluaa rajoittaa nykyistä enemmän 9 prosenttia keskustan ehdokkaista ja 14 prosenttia vasemmistoliiton edustajista.

Vihreiden ehdokkaista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että nykyinen tila on hyvä ja 14 prosenttia kannatti nykyistä enemmän rajoituksia. Vain 3 prosenttia kyselyyn vastanneista vihreiden ehdokkaista koki, että kaikkien alkoholijuomien myynti tulisi vapauttaa ruokakauppoihin.

Sosialidemokraateista 65 prosenttia pitää nykyistä tilannetta hyvänä. 19 prosenttia vastaajista kokee, että myyntiä tulee rajoittaa nykyistä enemmän.

Kristillisdemokraattien ehdokkaista puolet kokivat, että alkoholijuomien myyntiä tulee rajoittaa nykyistä enemmän. Puolet koki nykytilanteen hyväksi.

Vain kolmen puolueen ehdokkaista puolet tai enemmistö haluaisi vapauttaa kaikkien alkoholijuomien myynnin ruokakauppoihin eli sinisistä 50 prosenttia, perussuomalaisista 55 prosenttia ja kokoomuksesta 58 prosenttia.

Aula Research keräsi aineiston 11.1.–27.1.2019 monikanavaisesti sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi 415 vuoden 2019 eduskuntavaaliehdokasta.